Virkespriserna minskar i norr men ökar i söder

För första gången på två år ökar nu priserna på leveransvirke för både sågtimmer och massaved.

Under årets första kvartal ökade priserna på leveransvirke för både sågtimmer och massaved för första gången på två år. Priset på sågtimmer ökade med 4,8 procent och massaved med 1,2 procent. 

Men priserna ökade inte i hela landet. I region Nord minskar de fortfarande.

Priserna på sågtimmer vände uppåt sista kvartalet 2020 och den ökning har fortsatt under första kvartalet i år. Innan dess hade priset minskat varje kvartal sedan början på 2019. I både region Syd och Mellan ökade priset med 6 procent under årets första kvartal jämfört med föregående kvartal. Men i region Nord minskade istället priserna på sågtimmer med 2,3 procent. Priset på massaved ökade för första gången på två år, med 1,2 procent under årets första kvartal.

Priset i region Mellan ökade med 2,1 procent, i region Syd med 1 procent. Men för massaveden fortsatte priset att minska i region Nord  med 3,3 procent.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se