Grävaggregat gör traktorn mångsidigare

Med ett grävaggregat monterat på din traktor får du en effektiv grävmaskin och ännu mer nytta av din traktor. Du kan själv rycka in direkt när det är akuta insatser som måste göras som stopp i dräneringen eller vid planerade grävarbeten som att bygga och dra fram enkla vägar i skogen för transport av virke med mera.