EU-barometern 2017: Ökad optimism hos unionens lantbrukare

positivt_jordbruk

De europeiska lantbrukarna är optimistiska och något mer nöjda med sin lönsamhet än tidigare. De brittiska lantbrukarnas lönsamhetsuppfattning sjunker däremot och det är Brexit som oroar. Det visar lönsamhetsundersökningen som genomförts i tio EU-länder under första halvåret 2017.

Lönsamheten skiljer sig mellan länderna men majoriteten av lantbrukarna är positiva och uppfattningen om lönsamheten vänder uppåt. I Frankrike till exempel är framtidssynen på den högsta nivån sedan mätningen började även om den fortfarande är negativ. Anledningen är en svår marknadssituation med prissänkningar som i sin tur leder till minskad lönsamhet.

I Danmark däremot har man nu nått positiva siffror och ser stora möjligheter med bland annat ökad export av ekologiska varor till Kina. De svenska lantbrukarna upplever en förbättrad lönsamhet och både maskin- och bygginvesteringarna har ökat sedan förra året. En orsak till att lantbrukarna uppfattar att lönsamheten blivit bättre är ökade intäkter, vilket i sin tur delvis beror på en större efterfrågan på svenskproducerade varor.

Lantbruksnäringen upplever att den är under tryck, både konkurrensmässigt och politiskt. Det sistnämnda gäller inte minst de brittiska lantbrukarna som är mer pessimistiska sedan Storbritannien röstade för att lämna EU. De känner en stor oro för hur de ska kunna ha fortsatt tillgång till utländsk arbetskraft och avsättning för sina produkter efter Brexit.