Skogssällskapet delar ut 21 miljoner till mer kunskap om skogen

skogsbidrag

I årets utlysning fortsätter Skogssällskapet att öka sina anslag till forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. Sammanlagt 21 miljoner kronor delas ut från Skogssällskapet och närstående stiftelser.

– Skogssällskapet arbetar för en hållbar utveckling av skog och mark. Genom forskningsfinansieringen bidrar vi konkret till ny kunskap som tar samhället i den riktningen. De senaste åren har vi successivt kunnat höja vårt anslag, vilket känns jättebra, säger Lotta Möller, forsknings- och anslagschef.

En ny kategori i utlysningen är projekt inom naturvägledning, friluftsliv och integration.

– Skogen har så många värden, och vi vill bidra till att fler människor får möjlighet att komma ut i skogen och uppleva dessa värden. Människor som nyligen har kommit till Sverige saknar ofta en relation till svensk skog och natur, och där vill vi göra skogen mer tillgänglig och visa på möjligheterna – både med skogen som arbetsplats och de sociala värden som finns, säger Lotta Möller.

Skogssällskapet delar också ut två postdoktorala bidrag inom kategorierna ”Hållbart, klimatanpassat skogsbruk” samt ”Skogens samhällsnyttor och sociala värden”.

Av de 21 miljoner kronorna i årets utlysning kommer 19 miljoner kronor från Stiftelsen Skogssällskapet. Stiftelsen Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning anslår 1,75 miljoner kronor och Stiftelsen Stina Werners fond anslår 500 000 kronor.

Sista ansökningsdag är 12 oktober 2017.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se