Byggnads har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen mot byggföretaget KS Building. 
– När vi har granskat det här företaget på arbetsplatsen i Grums har vi sett att det har skett ett omfattande fusk, lönedumpning och rena olagligheter, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Byggnads stämmer byggbolag på 8 miljoner

Byggnads har idag lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen mot byggföretaget KS Building. Företaget har under de gångna åren systematiskt äventyrat de yrkesarbetandes hälsa genom att bland annat bryta mot arbetstidslagen och åsidosätta tecknade kollektivavtal på ett bygge i Grums. Byggnads yrkar på 8 miljoner kronor i skadestånd.
skogsfastighet

Stigande priser på skogsfastigheter trots vikande virkesmarknad

Trots en nedgång i priset på virke anser drygt sex av tio skogsägare att det är lönsamt att investera i skog. Angrepp från granbarkborre påverkar priset nedåt och andelen som tror att skadedjur, storm och brand ska påverka deras framtida skogsägande har ökat från 20 till 36 procent. Det visar Skogsbarometern 2019 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.