Nya stadsdelen Norra Hagastaden växer fram i Stockholm

Hagastaden omfattar Solna sjukhusomrde och ska utvecklas till en levande stadsmiljö
Området omfattar en del av Solna sjukhusområde som ska utvecklas till en levande stadsmiljö och kopplas samman med de delar av Hagastaden i Stockholms stad. Bild: White arkitekter

Samråd ska genomföras om detaljplanen för den första etappen av Norra hagastaden. Det beslutade byggnadsnämnden i Solna stad den 22 april. Planförslaget omfattar bland annat 1.200 nya bostäder, vårdlokaler, plats för kommersiell verksamhet samt en förskola med 140 platser.

Området omfattar en del av Solna sjukhusområde som nu ska utvecklas till en attraktiv och levande stadsmiljö och kopplas ihop med de delar av Hagastaden i Stockholms stad som redan har byggts, som håller på att byggas och framtida etapper som ska beslutas.

– Utvecklingen av Norra Hagastaden är ett av de största utvecklingsprojekten i Solna. Det här blir starten för omvandlingen av ett institutionsområde till ett levande område som länkar samman Solna med Stockholms innerstad, säger Sara Kukka-Salam (S), kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

”Utvecklingen av Norra Hagastaden är ett av de största utvecklingsprojekten i Solna.”

När samtliga etapper är utbyggda kommer det att ha byggts 6 000 nya bostäder i Hagastaden, varav 3 000 på Solnasidan. När stadsdelen är färdigbyggd kommer det dessutom att finnas runt 50 000 arbetsplatser i Hagastaden, både privata och offentliga och inom en mängd olika branscher och serviceområden.

Detaljplanen som nu ska ut på samråd omfattar 1 200 bostäder, förskola, LSS-boende, vårdlokaler samt plats för service och kommersiella lokaler. I detaljplanen ingår även parker, torg och ett helt nytt gatunät för området, där många äldre byggnader sparas och omvandlas till exempelvis bostäder.

Här kan du läsa fler nyheter om fastigheter och byggande

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se