Trähusbarometern: Uppåt för småhusbyggandet

Prognosen för småhusbyggande skruvas upp
Trä- och Möbelföretagen, TMF:s prognos för 2024 är 4 500 påbörjade småhus, en ökning på 500 till antalet jämfört med föregående prognos hösten 2023. Prognosen markerar ett trendbrott. Foto: Per Eriksson

Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, TMF:s prognos för 2024 är 4.500 påbörjade småhus, en ökning med 500 till antalet jämfört med den tidigare prognosen från hösten 2023. Enligt TMF markerar prognosen ett trendbrott, där ett par år av nedåtgående siffror nu ser ut att plana ut något. Samtidigt är det fortsatt låga siffror. 

 Möjligtvis är det en indikation på att räntan har toppat och orderingångarna bottnat.

Troligen finns det fler förklaringar till den svaga utvecklingen med det säkerhetspolitiska läget i Europa samt det höga ränteläget som några av de främst förklaringarna. Efter flera år av nedåtgående kurvor börjar det nu plana ut, men låga siffror oroar alltjämt och branschen är fortsatt hårt ansträngd. det visar årets första Trähusbarometer från TMF.

TMF:s prognos för flerbostadshus visar att totalt 1.717 lägenheter kommer levereras under helåret 2024. Samtliga är ordinära flerbostadshus. Tidigare år har prognosen legat i linje med faktisk leverans, men under 2022 och 2023 har differensen ökat. En träffsäker prognos blir därmed svår att estimera för året. Under fjolåret har den faktiska siffran visat ett bättre resultat för företagen jämfört med prognosen.

”Det var under hösten 2023 som vi såg ett trendbrott med en handfull hus, men det har hållit i sig”

För småhus var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 2.578 småhus av trä, en minskning med 47 procent jämfört med året innan. Preliminära siffror från SCB visar att totalt 6.600 småhus påbörjades under året, en minskning jämfört med 2022 då 12.568 småhus påbörjades. TMF:s prognos för 2024 är 4.500 började småhus. Det är en ökning jämfört med prognosen i höstas som hamnade på 4.000. 

TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren. Foto: Juliana Fälldin
TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren. Foto: Juliana Fälldin

– Det var under hösten 2023 som vi såg ett trendbrott med en handfull hus, men det har hållit i sig. Dels beror det på att marknaden uppfattar att vi nått någon form av räntetopp. Kombinationen ränta och hushållens möjlighet att få lån beviljat är det största bekymret våra medlemsföretag ger uttryck för just nu. Sen påverkar också det oroliga omvärldsläget, det är extremt närvarande, säger TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren.

TMF:s prognos för påbörjade småhus, villor, par- och radhus baseras på statistik från SCB, sammanvägda omvärldsfaktorer och den allmänna orderingången i branschen.

Här kan du läsa fler nyheter inom fastigheter

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se