NCC inleder rivningsarbetet av Oceana i Göteborg

Liseberg och NCC har kommit överens om att inleda rivningsarbetet på Oceana vattenvärld till följd av branden.
Liseberg och NCC har kommit överens om att inleda rivningsarbetet på Oceana vattenvärld till följd av branden. Foto: Jesper Wiberg, Liseberg

Nyligen kom NCC och nöjesparken Liseberg i Göteborg överens om att inleda rivning, sanering och arbete för att minimera skador på brandhärjade Oceana vattenvärld på Liseberg. Arbetet är ett naturligt nästa steg för att säkra upp platsen samt att minimera påverkan på miljön.

− Vi är imponerade av hur Liseberg hanterat situationen som uppstått efter den tragiska branden på Oceana. De har agerat professionellt i ett mycket svårt läge. Vi arbetar nu tillsammans i tät dialog för att på bästa sätt bidra arbetet med att utreda hur Oceana kan byggas upp igen där rivningsarbetet är ett första steg oavsett framtida beslut, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef Building Sverige. 

”Vi arbetar nu tillsammans i tät dialog för att på bästa sätt bidra arbetet med att utreda hur Oceana kan byggas upp igen” 

Det arbete man nu påbörjar på byggarbetsplatsen handlar om att lyfta och transportera bort brandreset, montera ner delar som inte kan återanvändas, sanera platsen för att möjliggöra nybyggnation och att ta omhänderta vattnet från släckningen som fortfarande finns kvar på platsen. Dessutom har man sedan en tid tillbaka arbetat med projektet för att säkra och skydda platsens intakta delar och minimera framtida skador på dessa genom att bland annat driftsätta ventilation, värme och vatten. Detta arbete fortsätter löpande.

I dagsläget kan inte NCC sätta ett slutdatum när rivnings- och saneringsarbetet är färdigt. Enligt NCC är det ett komplext uppdrag, där attraktionstornet, bassänghallens tak och de bärande limträbalkarna med stor sannolikhet behöver rivas. Samtidigt som det är mycket viktigt att undvika ytterligare skador på de ytor som hittills klarat sig från brandskador.

Här kan du läsa fler nyheter om rivning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se