Cirkulär hantering av tryckimpregnerat trä

Träskyddsinstitutet har tagit fram en rapport om cirkulär hantering av tryckimpregnerat virke.
Träskyddsinstitutet har tagit fram en rapport om cirkulär hantering av tryckimpregnerat virke.

Föreningen Träskyddsinstitutet publicerade nylgen rapporten ”Avfall från tryckimpregnerat trä – fakta för cirkulär hantering”. 

Den utgår från ett faktatillskott för beslut om hur träavfall ska hanteras säkert och hållbart. Den ligger även till grund för fortsatt utveckling av återbruk och cirkulär materialhantering.

Rapporten understryker betydelsen av att förstå de olika typerna av impregnerat trä samt deras miljöpåverkan vid avfallshantering, med särskilt fokus på historisk användning, regelverk och hanteringsmetoder. Genom att lyfta fram utvecklingen inom träskyddsmedel och de utmaningar som finns med att miljöbedöma olika träskyddsbehandlingar, bidrar rapporten med kunskap för att främja en mer hållbar och effektiv avfallshantering.

Prenumerera på Anläggningsvärlden utan kostnad! Klicka här.

Enligt branschorganisationen Svenska Träskyddsföreningen vill man särskilt uppmärksamma värdefulla insikter om hur avfall från tryckimpregnerat trä för närvarande hanteras inom dagens system, med beaktande av både ekonomiska och miljömässiga aspekter. denna rapport är viktig för alla aktörer inom återvinnings- och avfallshanteringssektorn, som strävar efter att förbättra hanteringen av detta komplexa avfallsflöde.

Fredrik Westin, vd för Svenska Träskyddsföreningen, betonar rapportens betydelse som en viktig pusselbit mot en mer miljövänlig och ansvarsfull hantering av dessa material. Rapporten kan laddas ner på Träskyddsinstitutets hemsida. Rapporten är författad av Jöran Jermer och publicerad av Svenska Träskyddsinstitutet.

Här kan du läsa fler nyheter inom rivning

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se