Premiär för nya rivningsrobotar från Brokk

Brokk SmartPower+-serien har avtäckt på den pågående mässan World of Concrete 2024 i Las Vegas där Brokk 170+ och Brokk 200+-modellerna premiärvisas.

Enligt Brokk ger robotarna ”oöverträffad uthållighet” med ”tåliga komponenter” som hjälper till att göra dem motståndskraftiga mot stötar, hög temperatur och vibrationer. Alla nya rivningsrobotar och kontrollboxar är dessutom damm- och vattenskyddade till IP65-motsvarighet.

SmartPower+-generationen har 87 procent mindre kablar och kontakter, vilket minskar de svaga punkterna samtidigt som de underlättar service och felsökning.

En ”ny och förbättrad” kontrollbox som väger mindre än 3 kilo är designad för att bidra till ett bekvämare arbetspass. Kontrollboxen har tiltade joysticks och ”lättare att nå”-funktioner.

– Med nästan fem decenniers erfarenhet förstår Brokk de utmaningar som många branschproffs står inför när det gäller att hitta skickliga operatörer för att få jobbet gjort rätt, säger Martin Krupicka, vd för Brokk Group. Det är just därför vi är fast beslutna att skapa lösningar för både erfarna proffs och nya operatörer, vilket sätter ett nytt riktmärke i rivningslandskapet.

Visuella statusuppdateringar genom inkrementella ljusindikatorer gör det möjligt för operatörer att fokusera sin uppmärksamhet på rivningsarbetet och samtidgt övervaka maskinens status. Ett tvåvägskommunikationssystem kommunicerar tillbaka status till operatören i realtid, medan ”anpassade funktioner” syftar till att förbättra driftupplevelsen.

SmartPower+-serien erbjuder ”snabba och enkla” inställningar, en ökning av sensorer samt tillägg av individuella verktygsinställningar, vilket ska bidra till ett mer användarvänligt och effektivt operatörsgränssnitt.

– Vi är glada över att introducera Brokk SmartPower+ och en ny generation av rivningsrobotar som omdefinierar rivningslandskapet. Detta innovativa framsteg återspeglar Brokks engagemang för att tänja på gränserna och ge operatörerna spjutspets som överträffar förväntningarna, säger Martin Krupicka avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se