Förlust för Setra fjärde kvartalet 2023

Trävaruföretaget Setra redovisar en förlust på 191 miljoner för det fjärde kvartalet förra året. Omsättningen landade på 1.273 miljoner kronor.

Träindustriföretaget Setra redovisar för förra årets fjärde kvartal en förlust på 191 miljoner kronor (-69). Nettoomsättningen uppgick till 1.273 miljoner kronor (1.395).

Enligt Setra fortsatte trävarumarknaden att vara utmanande under det fjärde kvartalet. Störst negativ påverkan på resultatet är fortsatt kombinationen av historiskt höga råvarupriser med låga försäljningspriser. F

– För kommande kvartal har vi slutit avtal med ökade priser. I USA och Asien förbättrades efterfrågan samtidigt som den underliggande efterfrågan i Skandinavien och Europa är fortsatt svag, säger Marcus Westdahl, vd på Setra i en kommentar till kvartalsrapporten.

Under sommaren 2021 beslutade Setras styrelse om investering i en ny klentimmerlinje i Skinnskatteberg. Nu, drygt två år senare, är installationen pågående och beräknas vara i drift under våren 2024. Investeringen inklusive tillkommande åtgärder uppges vara ett viktigt steg i Setras anläggningsstrategi.

Investeringarna i ytterligare förädlingssteg av råvaran fortskrider. Installationen av den nya CNC-maskinen i Långshyttan påbörjades i slutet av 2023. Med en andra CNC kommer Setras kapacitet i fabriken för korslimmat trä att fördubblas. Det pågår även en pelletsinvestering i Långshyttan.

I januari flyttar Setra sitt huvudkontor till Råsundavägen 12 i Solna. Flytten sker inom Solna till mer moderna och ändamålsenliga lokaler och närheten till olika kommunikationsslag är fortsatt god för besökare.
 Kassaflödet från den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 127 miljoner kronor (-112).

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se