Bostadsbolag återbrukar bärande byggkonstruktioner

förbo återbrukar lastbärande konstruktionsdelar
Samverkansprojektet ”Återhus” handlar om återbruk av tunga, lastbärande konstruktionsdelar från klimatintensiva byggmaterial som betong och stål.

Samverkansprojektet ”Återhus” handlar om återbruk av tunga, lastbärande konstruktionsdelar från klimatintensiva byggmaterial som betong och stål. Nu startas fas tre i projektet i ett brett konsortium där bland annat bostadsföretaget Förbo med hyresfastigheter i västra Sverige ingår.

Det övergripande målet med ”Återhus” är att ställa om bygg- och fastighetssektorn till en mer cirkulär ekonomi och därmed minska mängden koldioxidutsläpp. Rent konkret är tanken att ”Återbruk 3.0” ska utveckla processer och verktyg som ska användas för att implementera återbruk av byggnadsdelar med hög klimatpåverkan, det vill säga lastbärande konstruktioner i betong och stål i stor skala.

– Att implementera ett cirkulärt tänkande i vår affärsmodell ser vi som en naturlig fortsatt resa på vårt hållbarhetsarbete, säger Anna Olá, fastighetsutvecklingschef på Förbo.

”På så vi kan vi förlänga livslängden på varorna och där igenom minska vårt klimatavtryck.”

Det allmännyttiga bostadsbolaget Förbo kommer bidra med case, områdesutvecklingen av Lindome Centrum, till samverkansprojektet. I områdesutvecklingen ingår att ersätta några befintliga fastigheter med ny bebyggelse. Forskarna i projektet kommer inventera husen som ska rivas i Lindome och således komma med en konkret bild av nuläget om vilka lastbärande delar som man kan återbruka.

Förbo hoppas även att man kan använda sig av digitala hjälpmedel som samverkansprojektet håller på att arbeta fram. Bland annat en telefonapp för att bygga upp ett återbrukslager med exempelvis vitvaror och diskbänkar i bra skick, från renoveringen som pågår i området.

– På så vi kan vi förlänga livslängden på varorna och där igenom minska vårt klimatavtryck. Vi är både stolta och ser det som en nödvändighet att vara med och driva på utvecklingen för att minska klimatavtrycket från bygg- och bostadsbranschen, säger Anna Olá, avslutningsvis.

FAKTA: Återhus 3.0 startade i december 2023 och ska pågå i två år. 14 parter ingår i projektkonsortium: RISE, Förbo, Akademiska Hus, Bjerking, Codesign, Heidelberg Materials-Precast Contiga, KTH, Magnolia Bostad, NCC, Palats, QPG, Stockholms Stad, Svensk Betong, Tyresö Kommun.

Här kan du läsa mer nyheter inom fastigheter

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se