Trähusbygge minskade klimatutsläppen utan ökade kostnader

Att bygga i trä är mer klimatsmart än att bygga i betong. Det anses också kosta mer pengar. En färsk rapport om trähuset Magasinet i Ebbepark, Linköping visar att det inte stämmer. Det går att bygga i trä och släppa ut mindre koldioxid utan att kostnaderna stiger.

Nu har det gått drygt ett år sedan Magasinet, Linköpings första kontorshus i trä invigdes i den framväxande stadsdelen Ebbepark. Bakom kontorshuset står det kommunala bolaget Sankt Kors, som driver utvecklingen av Ebbepark. Tidiga kalkyler visade en potential till att spara in mycket koldioxid tack vare trästommen, men också att bygget riskerade att bli mycket dyrare än en konventionell byggnad i betong.

När man genomlyste och analyserade processen och man tittat på själva byggfasen (det som kallas livscykelskede A1 – A3), visade resultaten att valet av trästomme istället för betong inneburit 54 procent lägre klimatpåverkan. Genomlysningen visar också att kostnaden för trästommen faktiskt blev likvärdig jämfört med betong. Det skiljer endast 2 procent i byggkostnad.

– Resultatet slår våra förväntningar Uppfattningen i branschen är att trähus är betydligt dyrare att bygga och att man därför ofta tvekar. Men det är tydligt att trä är ett riktigt intressant alternativ, när man tittar på utsläppen kopplat till kostnaden, säger Johan Klasa, projektledare på samarbetspartnern Team Projektpartner.

Enligt Sankt Kors står byggsektorn för cirka en tredjedel av landets klimatutsläpp, vilket understryker vikten av att alla aktörer i branschen bör bidra till att minska klimatpåverkan. Att bygga i trä är inget nytt, men intresset för att bygga mer storskaligt i trä har fått ett uppsving. Det var avgörande med ett tidigt samarbete mellan arkitekter, stomleveramtörer och entreprenörerna i projektet Magasinet. denna samordnade arbetsprocess, som var präglad av dialog, visade sig också vara nyckeln till framgång. Det bidrog både till ett effektivare bygge och minskade också entreprenad- och projektkostnader.

– Vi fattade ett modigt beslut när vi valde att bygga Magasinet i trä, trots att vi trodde att det skulle bli dyrare. Det känns bra och viktigt att våga gå i bräschen, och vi visar ju nu att det också är ekonomiskt försvarbart när man tittar på helheten, säger Sara Malmgren, hållbarhetsansvarig på Sankt Kors.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se