Hög efterfrågan på skogsråvara till biobränsle

Av GROT tillverkar man flis som i första hand används som bränsle i värmeverk.
Skogsägarföreningen Södra noterar stor efterfrågan på GROT, det vill säga grenar och toppar, och höjer därför grundpriset på GROT med 30 kronor/m3s. Enligt södra finns det en potential att öka uttaget av GROT med 10-15 procent. Foto: Per Eriksson

För att bidra till marknadens kommande behov av biobränsle och stärka skogsgårdens lönsamhet, justerar skogsägarföreningen Södra grundpriset på GROT, det vill säga grenar och toppar, från och med den 28 februari. 

GROT är ett värdefullt biobränslesortiment som ofta tas till vara i samband med föryngringsavverkning i skogsbruket. Efterfrågan på GROT har ökat sedan 2023 och enligt Södras bedömningar kommer efterfrågan att fortgå. För att möta efterfrågan och samtidigt bidra till skogsgårdens lönsamhet, justerar Södra priset på GROT, vilket innebär att grundpriset höjs med 30 kronor. 

– Vi tycker det är bra att hela trädet kommer till användning och till nytta för samhället. Den här justeringen är bra för familjeskogsbrukens lönsamhet och för alla hushåll som vi kan tillgodose med värme genom biobränsle. Vi har redan idag ett bra uttag av GROT i södra Sverige med en välutvecklad verksamhet men med en ökad prisbild för skogsägaren bedömer vi att potentialen finns att öka ytterligare 10-15 procent utan att utmana GROT:ens betydelse som näringsåterföring till skogen och som livsmiljö för olika arter, säger Kim Gunnarsson, virkeschef för Södra Skog. 

GROT har normalt en ledtid på omkring 1,5 år, det innebär att den GROT som skördas nu är tillgänglig sommaren 2025. 

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 28 februari 2024: Grundpriset på GROT höjs med 30 kr/m³s. Av GROT tillverkar man flis som i första hand används som bränsle i värmeverk.

Här kan du läsa fler nyheter om skogsbränsle

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se