De vill minska intrång i naturen vid vägbygge

Nye Veier, ett bygg- och anläggningsföretag som ägs av norska staten, ska få en bättre och övergripande överblick över hur företaget arbetar för att undvika och minska intrång i naturen när vägar planeras och byggs.
Nye Veier ska få en bättre och övergripande överblick över hur företaget arbetar för att undvika och minska intrång i naturen när vägar planeras och byggs. Foto: Nils Bernt Ringe / Nye Veier AS

Nye Veier AS, ett bygg- och anläggningsföretag som ägs av norska staten, ska få en bättre och övergripande överblick över hur företaget arbetar för att undvika och minska intrång i naturen när vägar planeras och byggs. Systematik och rapportering ger bättre information och mer transparenta bedömningar i arbetet med att minska intrång i naturen.

– Vi använder ett system som förbättrar översikten, det stärker vår position som innovatör och utmanare inom norska transporter. Detta är ett erkännande av behovet av en mer omfattande dokumentation av de bedömningar vi gör inom hållbarhet, klimat och miljö i våra projekt, säger Anette Aanesland, vd på Nye Veier.

Vid planering och byggande av vägar ska negativa effekter på naturvärden och miljö undvikas och minskas. Detta ska ske utifrån en hierarki av åtgärder för att undvika, minska och kompensera skador och ingrepp. Denna princip kallas åtgärdshierarkin och definieras av den norska miljömyndigheten.

Initiativhierarkin har fyra nivåer i prioritetsordning:

1. Undvik betydande skadeverkningar genom att till exempel ändra eller anpassa lokalisering av åtgärder.

2. Begränsa för att minska betydande skadliga effekter som inte kan undvikas.

3. Reparera eller återställa betydande skador som inte kan undvikas.

4. Kompensera för betydande skadliga effekter som inte kan undvikas, begränsas eller repareras.

(Källa: Norska miljöbyråer)

När Nye Veier planerar byggandet av vägar görs bedömningar av vilka åtgärder som kan bidra till att minska konsekvenserna. I dag är bedömningarna av konsekvenser och åtgärder för lite systematiserade. Detta vill företaget göra något åt.

Anette Aanesland, vd på Nye Veier.
– Att bygga och driva vägar i vårt uppdrag har konsekvenser för utsläpp av växthusgaser, naturvärden och miljö, säger Anette Aanesland, vd på Nye Veier.

– Nye Veier ska vara ledande inom miljö och klimat inom transportsektorn. Vi vill vara öppna med konsekvenserna av vår verksamhet. Vår ambition är att få en bättre och mer systematiserad överblick över hur vägbyggen påverkar naturen och vilka mildrande åtgärder som vidtas. Vi vill visa hur vi bedömer och följer upp åtgärder för att minska konsekvenserna, säger Anette Aanesland.

Mer information och ökad transparens mot samhället och myndigheterna är viktiga resultat av detta arbete. Systemet ger en högre medvetenhet om de val som görs [MB1] för att minska påverkan, och vilka konsekvenser insatserna får.

– Att bygga och driva vägar i vårt uppdrag har konsekvenser för utsläpp av växthusgaser, naturvärden och miljö. Det finns stora förväntningar på att byggandet av transporter ska bli mer hållbart. Vi behöver en bättre överblick över den faktiska effekten. På så sätt kan vi visa konsekvenserna, prioritera rätt åtgärder och fatta bra beslut. Metoden för systematiskt arbete med initiativhierarkin är ett steg i rätt riktning, säger Anette Aanesland avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg och anläggning.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se