Volvo Penta premiärvisade steg V-motor

volvo_penta_stegv

2019 kommer emissionskraven för dieselmotorer i skogsmaskiner inom EU steg V att träda i kraft. På Elmia Woods första dag avtäckte Volvo Penta sin version av framtidens motor i skogsbruket. Som förutom lägre utsläppsnivåer även tar fasta på enkelhet i underhåll, användning och installation.

– Vi märker ett ökat intresse för Volvos motorer till skogsbruksmaskiner; skördare och flismaskiner i första hand. Genom lanseringen här idag av vår steg V-version vill vi visa att vi blir en aktör att räkna med de kommande åren, säger Johan Carlsson, CTO på Volvo Penta.

Dieselmotorn som visas på Elmia Wood är på 8-liter och levererar 160-235 kW.

– Utrustad med ett nytt system för avgasbehandling med utsläppsnivåer som lever upp till kraven för EU steg V. Motorn är kraftfull även vid låga varvtal. Det skapar produktivitet och  bränsleeffektivitet samtidigt som ljudnivån runt maskinen blir låg.

Motorns egenskaper gör den speciellt lämplig för skogsmaskiner, men den passar också för materialhantering i andra branscher, gruvproduktion, jordbruk med flera.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se