Vibrationsskador vanligaste arbetssjukdomen

De  yrkesgrupper som har flest vibrationsskador är metall- och och övrigt industriellt arbete och betong-, bygg och anläggningsarbete. Foto: Per Eriksson

Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen som godkänns av försäkringsbolaget Afa Försäkring. Skadorna drabbar i första hand män och är vanligast inom byggbranschen och metall- och övrig industri.

Det visar färsk statistik i Afa Försäkrings senaste rapport ”Dåliga vibbar” – arbetssjukdomar orsakade av vibrationer.

– Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige, med runt 200 godkända skador per år för åren 2012–2021. Av alla godkända arbetssjukdomar under de åren berodde hela 30 procent på vibrationsskador, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

94 procent av de godkända arbetssjukdomar som beror på vibrationsskador drabbar män, då denna typ av arbetssjukdom främst förekommer i mansdominerade yrken. Exempelvis inom byggbranschen och metall- och övrig industri, där det är vanligt att arbeta med maskiner och verktyg som vibrerar eller slår kraftigt.

– För män är vibrationsskador den vanligaste arbetssjukdomen och står för en tredjedel av arbetssjukdomarna. För kvinnor är det den sjätte vanligaste arbetssjukdomen och står för sex procent, berättar Elin Henriksson.

De allra flesta som under åren 2012–2021 fick en arbetssjukdom som beror på vibrationsskador godkänd arbetade i privat sektor.

– De tre yrkesgrupper som har flest vibrationsskador sysselsätter många män. Metall- och övrigt industriellt arbete och betong-, bygg- och anläggningsarbete har flest fall. Tillsammans står de för två av tre arbetssjukdomar på grund av vibrationsskador. Byggnadsträarbetare står för 14 procent av sjukdomarna, säger Elin Henriksson.

Av de som drabbas av vibrationsskador är 45 procent yngre än 46 år. Det kan jämföras med att 37 procent av de som drabbas av någon arbetssjukdom, oavsett diagnos, är yngre än 46 år.

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, förklarar Elin Henriksson.

Det är viktigt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, för att undersöka risker och tillbud och ta fram åtgärdsplaner. Afa Försäkring tillhandahåller IA-systemet, som ger ett systematiskt stöd för att upptäcka och dokumentera risker och tillbud. Det ger även ett bra underlag för att kunna arbeta förebyggande.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se