Välkommet besked om klimatstyrning av drivmedlen

_dsf1409

– Regeringens förslag om att införa reduktionsplikt för drivmedel, som gynnar de mest klimatsmarta biodrivmedlen, välkomnas av biodrivmedelsbranschen. Vi har länge efterfrågat ett långsiktigt styrmedel som gör det möjligt att investera i mer svensk produktion av biodrivmedel, och att få en fortsatt snabb omställning, bort från fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till regeringens förslag om bränslebyte i transportsektorn.

– De kvoter som föreslås är tyvärr tagna i underkant. Det finns därför en risk att det nya systemet snarare bromsar än stimulerar utvecklingen. Vi kommer nu att noga granska förslagen för att bedöma vilka effekter de får på marknaden.

– Vi är glada att man nu tar bort skatten på E85 och på rapsdiesel, FAME. Vi önskar att man inte väntar till årsskiftet, utan tar bort skatten redan 1 augusti.

– Klimatkvoten för bensin 2018 – 2020 öppnar för högre inblandning av etanol i bensinen, med introduktion av E10 på den svenska marknaden.

– Som komplettering till detta förslag borde regeringen också föreslå ett kvotsystem för bioflygbränsle, istället för att gå vidare med det starkt kritiserade förslaget om en allmän flygskatt.

– Det finns fortfarande en stor osäkerhet om hur EU:s politik kommer att påverka Sverige efter 2020. Det förslag som lagts av EU-kommissionen i vinterpaketet innebär att man vill fasa ut biodrivmedel från åkergrödor. Den svenska regeringen och de svenska EU-parlamentarikerna måste stoppa det förslaget. Vi behöver biodrivmedel både från åkern och från skogen för att kunna byta bränslen i transportsektorn och snabbt sänka utsläppen av koldioxid.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se