Brasilien söker skogssamarbete

brasilen_elmiawood

Skogen är en av de viktigaste näringarna i Brasilien, med mycket hög tillväxt. Men ett förändrat klimat med torka kan leda till minskad tillväxt av bland annat odlad eukalyptus och tall.

– Brasilien behöver de senaste kunskaperna och teknologierna. Det presenteras på Elmia Wood, säger Jorge R. Malinovski, VD för Malinovski i Brasilien.

Malinovski arrangerar Sydamerikas ledande skogsmässa, Expoforest, i Brasilien. Men det är till Sverige man vänder sig för att hitta det allra senaste. Till nästa internationella skogsmässa, Elmia Wood 2017, reser Malinovski med ett 40-tal beslutsfattare från några av landets större skogsföretag.

– De söker tekniska innovationer och internationella samarbeten, säger Jorge R. Malinovski.

En stor del av skogsbruket bedrivs på plantager med de största ökningarna i den sydöstra delen av landet. Vanligaste träslagen är eukalyptus och tall. Annat som odlas är Paricá, Teca, Mogno Africano, Seringueira och Australiensisk ceder. Tillväxten är mycket hög ur de traditionella skogsländernas perspektiv. På en hektar med eukalyptus är tillväxten cirka 50 kubikmeter om året, med slutavverkning efter sju år av massaved och 16 för sågtimmer. Även om en direkt jämförelse inte blir helt rättvisande, växer träden på plantagerna 4 – 5 gånger snabbare än barrskog på norra halvklotet.

Goda förutsättningar för skogsbruk är grunden för stora investeringar i främst produktion av pappersmassa. Från 2011 till 2019 ska kapaciteten mer än fördubblas, från 14 till 30 miljoner ton om året.

Samtidigt orsakar den pågående klimatförändringen torka i delar av Brasilien, främst i de västra och nordöstra regionerna. Följden kan bli minskad tillväxt och lägre produktivitet i avverkningarna.

I Brasilien siktar man inom skogsindustrin på att balansera situationen med hjälp av de senaste kunskaperna och teknologierna. Därför åker en delegation från landets större skogsbolag till Sverige och Elmia Wood 2017.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se