Designstudenter sätter maskinförare i centrum

design_app_maskinforare
Mehek Sharma, Frida Stenlund och Maximillian Herr har arbetat med applikationen Alli, som består av ett digitalt interface som ska både motivera operatören i det dagliga arbetet och bidra till ökad produktivitet.

En app som motiverar och underlättar arbetet i skogen. Designhögskolan vid Umeå universitet har tagit fram tekniska hjälpmedel för att höja arbetsglädjen och motivationen hos maskinförare.

– Jag älskade det. Om jag inte hade gått den här kursen hade jag aldrig fått veta vilken enorm verksamhet som ligger bakom skogsindustrin. Den är en så stor del av ekonomin i Sverige på samma gång som den tar hand om skogen, säger Mehek Sharma.

Skogsmaskinentreprenör Bernt Hermansson på NH Lundström har varit nära involverad i projektet på Designhögskolan i Umeå.

– Jag är enormt imponerad av de här unga studenternas kreativitet. De har ingen tidigare erfarenhet av arbete i skogen och har kommit med lösningar som skulle vara användbara för att öka arbetsglädjen idag, säger han.

Även Lena Jonsson, projektansvarig på Skogstekniska Klustret, är nöjd med samarbetet.

– Redan från start ville vi komma åt den mänskliga faktorn i förhållande till produktivitet. Att känna sig motiverad och ha roligt på jobbet betyder enormt mycket. Alla de tre digitala applikationerna som de olika teamen skapat innehåller delar som vi kan tänka oss att använda i någon form i framtiden, säger hon.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se