Svevia bygger om väg för färre viltolyckor

Svevia förbättrar trafiksäkerheten på en av de sträckor i Mälardalen som är mest drabbad av viltolyckor. Foto: Kenneth Bengtsson/Johnér

Trafikverket har gett Svevia i uppdrag att bygga om väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa. Projektet ska förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten och omfattar bland annat nya cirkulationsplatser och åtgärder för att minska risken för viltolyckor.

–Sträckan som ska byggas om är cirka 10 kilometer lång. Åtgärderna handlar om att genom nya cirkulationsplatser förbättra trafikflödet, minska risken för viltolyckor och öka säkerheten för oskyddade trafikanter, säger Marcus Dahlberg, arbetschef på Svevia i Linköping.

På sträckan finns Mälardalens mest drabbade stråk av viltolyckor med framför allt dovhjort, rådjur, vildsvin och älg. Där ska bland annat en viltpassage utrustade med kameror anläggas. Kamerorna känner av om djur vistas i passagen och triggar ett varningssystem som varnar trafikanterna på vägen. Andra åtgärder är viltuthopp, faunabro och viltstängsel.

– Viltuthopp är ett sätt att ge viltet möjlighet att i anslutning till en öppning i viltstängslet ta sig bort från vägen, men gör det svårt för dem att ta sig tillbaka ut på vägen. En faunabro är en helt enkelt en bro över vägen som byggs och anpassas för vilt, förklarar Marcus Dahlberg.

Projektet startar i slutet av 2023 och ska vara klart i oktober 2025. Kontraktet är värt cirka 90 miljoner kronor.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se