Nordens första eldrivna HCT-lastbil

Volvo FH Electric är troligtvis Nordens första eldrivna HCT-lastbil. Ekipaget som består av en helelektrisk Volvo-dragbil med två semitrailer med en total längd på 33 meter. Det kommer att att köras mellan Vanda, norr om Helsingfors, och Lempäälä, en sträcka på drygt 15 mil.

Logistikleverantören DB Schenker presenterar en helt elektrisk High capacity transports lastbil (HCT). Lastbilen är 33 meter lång och har en totalvikt på 68 ton och enligt DB Schenker är det troligen den första i världen.

Elektrifieringen går olika snabbt för olika fordonssegment. Ju mindre fordon, desto lättare är det att elektrifiera. DB Schenkers globala mål är att alla transporter ska elektrifieras. Elektrifierade fjärrtransporter innebär en rad nya utmaningar, jämfört med de eldrivna fordon som transporterar gods inom städerna. De så kallade ”last mile”-leveranserna.  Elektrifieringen av den tunga långväga trafiken är särskilt komplex

Den 4 oktober började HCT-lastbilen, en Volvo FH Electric, att köras mellan Vanda norr om Helsingfors och Lempäälä i Finland., en sträcka på drygt 15 mil. Kombinationen  som består av helelektrisk Volvo FH Electric-dragbil och två semitrailers har en högsta tillåten på 68 ton.

– Det är första gången jag hör talas om att HCT-fordon körs helt på el i reguljär trafik. Fantastiskt roligt att vi ligger så långt framme. DB Schenker i Finland är kanske först i världen, säger Anna Hagberg, Head of Network and Linehaul på DB Schenker Sverige.

Volvo-dragbilen laddas helt med energi från DB Schenkers egna solpaneler, som sitter på terminalerna i Viinikkala och Lempäälä.

Det helektriska HCT-ekipaget har inga utsläpp under drift. De utsläpp den orsakar kommer från själva byggnationen, infrastrukturen för laddning och produktion av den köpta elen.

– Vi vill vara ledande inom miljövänlig logistik. Vi strävar inte bara efter att erbjuda hållbara och innovativa transportlösningar, utan också efter att föra hela logistikbranschen mot en mer hållbar morgondag. Vår helelektriska HCT-lastbil är en investering i framtiden och ett viktigt steg i övergången till utsläppsfria vägtransporter, säger Harald Knaapinen, DB Schenkers chef för landtransporter i Finland.

— Vi är glada över det här och vill visa att helt elektriska transportlösningar fungerar även vid tunga transporter och hög utnyttjandegrad, säger Veli Pusa, Commercial truck director, Volvo Finland.

Volvo-dragbilen laddas helt med energi från DB Schenkers egna solpaneler, som sitter på terminalerna i Viinikkala och Lempäälä. Under vinterhalvåret när solpanelerna inte ger så mycket energi, kan det vid behov köpas in el från vindkraft som är praktiskt taget helt utsläppsfri.

— Jag är väldigt glad över att vår Neste Charging-lösning kommer att stödja DB Schenkers hållbarhetsmål, nu när de introducerar en helelektrisk HCT-lastbil för sina linjetransporter, säger Pekka Vikström, VP, Marketing & Services, Neste, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se

Det helektriska HCT-ekipaget har inga utsläpp under drift. De utsläpp den orsakar kommer från själva byggnationen, infrastrukturen för laddning och produktion av den köpta elen.