Svenskt stål räddade gruvarbetare

Chile Mine Collapse

Tillbakablick. Den 5 augusti 2010 inträffade en dramatisk gruvkollaps i Chile och stängde inne 33 gruvarbetare. Som många känner till fick händelsen stor internationell uppmärksamhet och miljontals följde utvecklingen. Det som inte lika många känner till är att det var svenska Sandvik Coromants produkter som användes vid räddningsaktionen.

Sandviks CoroDrill 800 Ejector-system var vitalt vid konstruktionen av borren som sedan kom att borra sig ner 610 meter till de instängda gruvarbetarna.

Räddningsarbetet innebar bland annat att man försökte borra till det område i gruvan där arbetarna förväntades vara. Efter flera misslyckade försök fick man den 22 augusti upp en lapp som arbetarna fäst på en av borrarna, där det stod att alla 33 var i livet.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se

sandvik_ch_02