Berguvarna i Svevias täkt har fått ungar

I en av Svevias bergtäkt har det sedan några år tillbaka häckat ett berguvspar och i år har det åter blivit ungar. Svevias arbete i täkten anpassas för att inte störa berguvsfamiljen som i år har valt att häcka i en av de holkar som Svevia satt upp åt dem.

– En inventerande ornitolog upptäckte för fyra år sedan att det häckade berguvar i en av Svevias bergtäkter. Berguven trivs på rasbranter och bergtäkternas  påminner om deras naturliga livsmiljö.

Nu har berguvparet för fjärde året i rad fått ungar. I år har två ungar fötts och ringmärkts.

– Många tänker att det är något negativt med en täkt, men vår närvaro här har skapat goda förutsättningar för berguven på flera sätt. Färre av berguvens naturliga fiender som till exempel grävlingar som gärna tar äggen eller ungarna är inte bekväma att vistas i aktiva täkter samtidigt som människors närvaro i täkten drar till sig kråkor och sorkar som berguven gärna fångar som föda, säger Andreas Wikström, råvaruansvarig på Svevia.

Andreas Wikström har vid tre tillfällen varit med och hjälp ornitologerna att ringmärka ungarna.

– De är så otroligt söta och har så fina och uttrycksfulla ansikten. Alla vi som arbetar i täkten har lärt oss massor av vårt samarbete med ornitologföreningen. Det är självklart för alla att anpassa arbetet för att inte störa dem vi vakar noga så inga obehöriga tränger sig på dem och berguvarna är ett ständigt samtalsämne på luncher och fikaraster.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se