Ströman Maskin arrangerar forum för vägunderhåll

25299984_967593626730932_1308207175936789890_o

Den 6 februari arrangerar Ströman Maskin, Saturator Consulting och Tetra Chemicals ett vägunderhållsforum i Infra City i Upplands Väsby, strax norr om Stockholm.

– Vi kommer att visa fördelarna med ”Karlstadlaken” och vad detta innebär för väghållare och trafi kanter i jämförelse med traditionell användning av salt. Vi kommer också att prata om hur vi kan effektivisera dammbindning av grusvägar. Vi vill visa deltagarna vilka produkter som är lämpliga för detta samt hur du utnyttjar dem året runt, säger Björn Kronberg, marknadschef på Ströman Maskin.

Enligt Ströman Maskin får man fem fördelar med en maskin:

• Långvarig och eff ektiv halkbekämpning på cykel, gångbanor och vägnät.

• Låg fryspunkt, ner till -15 grader ger färre utkallningar och därmed mindre miljöpåverkan.

• Stora fördelar för människor och miljö, lägre saltförbrukning, renare luft genom dammbindning (PM 10).

• Samma spridare halkbekämpar, dammbinder och bevattnar före sopning. Ökad nyttjandegrad kan ge bättre lönsamhet. Beläggningsgrad för spridaren upp till 880 timmar.

• Stora besparingar vid dammbindning av grusväg upp till 10 000:- per mil väg.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se