Elektrifierad produktion för miljöns skull

Maskin Mekano Ls 1202_6

Den mobila revolutionen som präglat kross & sorteringsbranschen i omkring 30 år har inneburit mycket positivt. Bättre nyttjandegrad av maskinparken och produktion i närmare anslutning till förbrukning är de största vinsterna.

Driftsekonomiskt har dock utvecklingen i många fall varit katastrofal. Trots kraftigt ökade kapaciteter så förbrukas ofta mer energi per producerat ton idag, anno 2018, än på 1970-talet. Det är nog en utveckling som branschen är ensam om.

– Att elektrifiera produktionen är inte bara viktigt för att sänka kostnaderna. Det är en trovärdighetsfråga, Daniel  Smedenman, vd på Maskin Mekano.

1 kilowatt-timme ger upphov till ca 20 gram koldioxid. Svensk ström består i huvudsak av vattenkraft och kärnkraft och är bland den renaste elen som finns. Koleldad ”ful-el” ger upphov till flera hundra gram koldioxid per kilowatt-timme men är trots det ett bättre alternativ är dieseldrift. På många arbetsplatser, både vid ren sortering och vid siktning i samband med krossning är det enkelt att minska koldioxidutsläppen med 75 procent eller mer.

– Att minska koldioxidavtrycket är inte dyrt, tvärtom så sparar det pengar, besparingar som i princip går rätt in på sista raden. Maskin Mekanos sorteringsverk har varit eldrivna sedan länge, det har varit självklart att arbeta med teknik där miljö och ekonomi går hand i hand, säger Daniel Smedenman avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se