Sveaskog avsätter hälften av skogen i Ore för naturvård

_DSF0697

– Det skogsbruk vi bedriver är anpassat för att värna om den biologiska mångfalden i området och vi avsätter nu halva skogen i Ore för naturvård, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Denna uppfattning delas av Skogsstyrelsen, som efter ett besök vid Brännvinsberget i Ore tillsammans med Sveaskogs FSC-revisor DNV skriver: – Att avverka delar av de besökta områdena påverkar inte deras (de rödlistade arternas) förekomst på lång sikt eftersom så stora delar sparas, det är också de mest värdefulla delarna som sparats. De rödlistade arterna förekommer främst på stubbar och död tallved.

Ore har ett talldominerat skogslandskap som formats av såväl bränders härjningar som mänsklig påverkan i form av tidigare skogsbruk. Den senaste stora branden inträffade i slutet av 1800-talet.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se