2017 framgångsrikt byggår i Uppsala

bygglov

Allt fler bygglov beviljas i Uppsala. Fram till årsskiftet hade kommunen beviljat bygglov för 4 232 bostäder. En fjärdedel av dem är på landsbygden. 97 procent av alla bygglovsbeslut fattas inom tio veckor. Det är tre procentenheter bättre är 2016.

För att möta de stora behoven och viljan att bygga i Uppsala har kommunens bygglovsenhet genomfört en rad förändringar. Bland annat har verksamheten kunnat satsa rejält på sitt kvalitets- och effektivitetsarbete de senaste åren.

Under året har fokus lagts på arbete i olika referensgrupper, förbättrade rutiner har utarbetats och personalnivån ligger i dag stabilt på cirka 70 medarbetare. Den genomsnittliga handläggningstiden per ärende har minskat från 3,2 till 2,8 veckor.

Under den senaste månaden har det rapporterats om en nedgång på bostadsmarknaden och sjunkande priser på bostadsrätter.

– Det är inget som har märkts av i form av ett minskat antal bygglovsansökningar. Däremot ser vi att byggherrar är mer eftertänksamma och skruvar mer på projekten än tidigare. Det är välkommet då vi vill se en ökad andel billigare lägenheter som fler har råd med, säger Erik Pelling, (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se