”Magra förslag från finansieringsutredningen”

Susanna Höglund, chef Ekonomi och Juridik på Sabo.
Susanna Höglund, chef Ekonomi och Juridik på Sabo.

Förslagen i den statliga utredningen Förbättrade förutsättningar för finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder kommer inte ge några stora effekter på bostadsbyggandet.

Det anser bransch- och intresseorganisationen SABO men är positiv till höjda schablonbelopp som till viss del kan parera de höga byggpriserna.

Utredningen föreslår bland annat att ALMI får i uppdrag att ge statliga topplån utan subventionering för ny- och ombyggnad av bostäder med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Samt att det bli möjligt med statlig kreditgaranti även för projekteringskostnader och att schablonbeloppen för produktionskostnad höjs från 16 000 kronor till 22 000 kronor per kvadratmeter boarea.

– Med tanke på hur mycket byggpriserna rusat i höjden är de höjda schablonbeloppen välkomna. Allmännyttan har i uppdrag att bygga många hyresrätter och det bör vara bostäder som så många som möjligt ska ha råd med, säger Susanna Höglund, chef Ekonomi och Juridik på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.