Stora Enso minskar personalstyrkan med 1.000 personer

Det svaga och osäkra marknadsläget innebär att skogskoncernen Stra Enso planerar att införa ett program för att förbättra resultatet där målet är att öka det operativa rörelseresultatet med 80 miljoner euro. Det kan innebära att personalstyrkan kan minskas med upp till 1.000 personer.

Resultatförbättringsprogrammet har utformats för att öka Stora Ensos långsiktiga konkurrenskraft genom fokus på kärnverksamheter som kan främja företagets strategi med stöd i en decentraliserad affärsmodell. Genomförandet av resultatförbättringsprogrammet innebär inga nya nedstängningar av produktionsanläggningar.

Övervägande delen av besparingarna skulle genereras under 2025, och uppsägningen av personal planeras främst ske under första halvåret 2024. Personalnedskärningarna skulle påverka samtliga divisioner och koncernfunktioner, och återspeglar respektive organisations storlek.

– Även om det är svårt, är denna plan nödvändig för att säkerställa vår långsiktiga framgång och konkurrenskraft. Förra året slutförde vi ett omstruktureringsprogram som hjälpte oss att identifiera synergieffekter som vi nu planerar att dra nytta av genom vårt nya resultatförbättringsprogram. Vi upplever ett ihållande svagt makroekonomiskt och geopolitiskt läge och måste fokusera på våra kärnverksamheter i linje med vår strategi. Det här programmet skulle stärka vårt fokus på lönsamhet och göra oss mer konkurrenskraftiga och motståndskraftiga mot marknadsfluktuationer, säger Hans Sohlström, vd och koncernchef på Stora Enso.

Inga beslut angående de planerade personalnedskärningarna fattas innan förhandlingarna har slutförts i enlighet med lokal lagstiftning, skriver Stora Enso i ett pressmeddelande.

Strax före årsskiftet slutförde Stora Enso ett omstruktureringsprogram som inleddes i juni 2023. Programmet gav en ökning av det årliga operativa rörelseresultatet på 110 miljoner euro, och omfattade 1 150 uppsägningar.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se