Statistik styrker att avverkningen inte ökat

I en artikel i tidskriften Nature hävdar ett forskarlag att avverkningen inom EU ökat lavinartat under senare år. Enligt Skogsstyrelsen och SLU stämmer inte uppgifterna. Foto: Per Eriksson

I en uppmärksammad artikel i tidskriften Nature hävdar ett forskarlag att skogsavverkningen inom EU ökat lavinartat under senare år. Skogsstyrelsen har nu gått igenom flera oberoende statistikkällor för att tydliggöra att dessa uppgifter är felaktiga.

Artikeln i Nature publicerades den 1 juli och fick snabbt stor uppmärksamhet. Forskarlaget som skrivit artikeln hävdar att avverkningen inom EU skulle ha ökat med 49 procent under senare år, och att Sverige och Finland stått för merparten av denna ökning.

Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet ifrågasatte genast artikelns slutsatser, eftersom de inte överensstämmer med svensk avverkningsstatistik. För att ytterligare tydliggöra att uppgifterna om ökad avverkning inte stämmer har nu Skogsstyrelsen gått igenom ett antal av varandra oberoende statistikkällor.

– Vi konstaterar att det varken i den svenska avverkningsstatistiken, produktionsstatistiken, handelsstatistiken, energistatistiken eller sysselsättningsstatistiken finns stöd för att avverkningen ökat i den omfattning artikelförfattarna anser, säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se