Veidekke Asfalt etableras i Stockholm

Sydbeläggningar expanderar norrut och startar upp Veidekke Asfalt i Stockholmsregionen. Rekryteringar till viktiga nyckelpositioner har genomförts och fler rekryteringar till utläggningsverksamheten kommer att ske under hösten.

Sydbeläggningar, som är en del av Veidekkekoncernen, expanderar sin nuvarande verksamhet i Skåne, Halland och Göteborg till att även omfatta Stockholmsregionen, som ett led i företagets strategi att växa och bredda verksamheten.

Asfaltsverksamheten kommer att gå under namnet Veidekke Asfalt och bygger på det befintliga asfaltverket i Gillinge och ett införande av egen utläggning. Satsningen har påbörjats med en rad nyckelrekryteringar som kommer att följas upp av fler rekryteringar till utläggningsverksamheten under hösten.

– Sydbeläggningar är inne i en spännande fas och det känns verkligen inspirerande att få vara med att utveckla verksamheten, säger Andreas Westerdahl som är nyrekryterad regionchef för utläggningsdelen och kommer med 20 års erfarenhet från beläggningsbranschen, senast från NCC Industry.   

Från Skanska rekryteras dessutom Åsa Leandersson till ny platschef med ansvar för laboratoriet och som produktionsstöd för tillverkningen, samt Torbjörn Lundberg som teknisk support. Båda bidrar med 40 års erfarenhet av produktion av asfalt och analys- och driftsarbete av laboratorier. Till laboratoriet i Norra Rörum rekryteras även Bo Hansson från Skanska som ny laboratorietekniker med 20 års erfarenhet från provtagning i laboratoriemiljö och ute på fält. 

Andreas Westerdahl tillträder som regionchef för utläggningsdelen den 1 oktober. Andreas har 20 års erfarenhet från beläggningsbranschen, både inom tillverkning och utläggning. Närmast har Andreas arbetat som Region Chef på Ncc Industry

Åsa Leandersson tillträder som platschef med ansvar för laboratoriet och som produktionsstöd för tillverkningen den 1 oktober. Åsa har 40 års erfarenhet av produktion av asfalt samt utvecklings- och kontrollarbete på Skanska asfalt.

Torbjörn Lundberg tillträder som teknisk support,han har 40 års erfarenhet av analysarbete och drift av laboratorier. Han har även fördjupad kunskap regelverken som beskriver och bedömer asfaltens olika delmaterial. Närmast har Torbjörn arbetat som KMA samordnare på Skanska Asfalt.

Bo Hanssontillträder som laboratorietekniker på laboratoriet i Norra Rörum. Bo har 20 års erfarenhet från Skanska med provning i laboratoriemiljö samt ute på fält.

– Jag är så glad att vi har lyckats få dessa rekryteringar på plats. Det är personer med viktiga kompetenser som utan tvekan kommer att bidra till att Sydbeläggningar och Veidekke Asfalt fortsätter att växa, vilket är den första pusselbiten i vår ambition att bredda vår verksamhet och växla upp vår närvaro i större delar av landet, säger Johan Hedström, vd Sydbeläggningar.