Stark konjunktur i skogen satte fart på skotarförsäljningen 2017

DSCF2499

Skotarmarknaden 2017 kan nu summeras och det har varit ett bra år i Sverige för de flesta maskintillverkare. Det registrerades 31 fler skotare under 2017 än året innan och ökningen (+10 procent) kan tillskrivas det andra halvåret som varit särdeles starkt. Totalt har 331 skotare (med mer än 8 tons lastvikt) registrerats under året jämfört med 300 under 2016.

Situationen speglar en stark skogskonjunktur med ökande avverkningar, stigande virkespriser och ett stort behov av avverkningskapacitet.

Antalet registrerade skotare varierar en del från år till år men marknadsandelarna för de olika tillverkarna är förvånansvärt stabila.

– När vi summerar 2017 ser vi ganska små skillnader i marknadsandelar. John Deere ligger fortfarande i topp med 36,3 procent av marknaden (35,0 procent 2016) vilket i antal maskiner innebär 15 fler registrerade än 2016. Komatsu är marknadstvåa och ligger på samma marknadsandel som i fjol vilket innebär 28,7 procent av marknaden och tio fler skotare än 2016. Rottne och EcoLog har också ökat i både maskinantal och marknadsandelar jämfört med i fjol, säger Fredrik Reuter på Skogsforum.

– Däremot verkar det vara kärvt för finnarna på den svenska marknaden, säger Torbjörn. Ponsse har satsat hårt under många år men åker lite berg-och-dalbana när det gäller marknadsandelar.

I fjol stod Ponsse för 18,3 procent av den svenska skotarmarknaden men backar nu ner till 15,1 vilket innebär fem maskiner färre jämfört med 2016. Samtidigt ökar Rottne och närmar sig igen tredjeplatsen.

Det är fler finnar som har det tufft i Sverige. Logset, som nu har flera återförsäljare i Sverige och så sent som på Elmia Wood 2017 flaggade för ökade ambitioner på den svenska marknaden, har inte registrerat en enda skotare under varken 2016 eller 2017.

Finska Sampo Rosenlew finns heller inte med i statistiken för 2017 men enligt importören så är det bara teknikaliteter kring besiktningen som gör att de första skotarna ännu inte registrerats. De rullar redan i skogarna.

Gremo ligger oförändrat med sex skotare 2017 och Tigercat registrerade tre maskiner i fjol. Två färre än under 2016.

Registreringsstatistiken visar att skotarnas genomsnittliga lastvikt har ökat med ett helt ton de senaste tre åren. Idag lastar snittskotaren 14,8 ton. Med dagens lastindex som ligger runt 0,7-0,8 för en skotare i den här viktklassen så innebär det att ett fullastat skotarekipage väger runt 35 ton. Med band runt om landar vi runt 40 ton.

Om vi istället bryter ner 2017 års skotarmarknad per landsdel så ser vi att snittskotaren i Götaland lastar 13,3 ton medan Norrlandsskotaren lastar 16,4 ton. I Svealand är snittet 15,1 ton. Längre köravstånd och lägre boniteter/fastare marker i norr kan säkert förklara mycket av den här skillnaden, avslyar Fredrik Reuter.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se

statistik_skotare_2017©anlaggningsvarlden