Skogsägarna tror på lönsamhet

_DSF2151

Mer än hälften av Sveriges skogsägare upplever att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god. Även skogsindustribolagen rapporterar om förbättrad lönsamhet och ökad försäljning. Det visar Skogsbarometern från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

– Det är en kombination av flera faktorer som bidrar. Dels är byggtakten fortsatt hög i Sverige samt i övriga Europa och USA. Dels ser vi att med ett ökat välstånd och en växande befolkning följer en stigande efterfrågan på mjukt papper.

Dessutom stärker den expansiva internethandeln efterfrågan på förpackningsmaterial och därmed svensk skogskonjunktur, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna.

Den ökade lönsamheten märks också i investeringsviljan. Drygt sex av tio skogsägare skulle investera mer i skog om de hade en miljon kronor. 65 procent anser att det skulle vara en lönsam affär. Skogsägare under 40 år är mest positiva till skog som investering. Priset på skogsmark steg under första halvåret 2017 och närmare sju av tio skogsägare tror på ett positiv prisutveckling för skogsfastigheter de närmaste åren.

Förra årets positiva syn på timmerprisutvecklingen stärktes ytterligare under 2017, över hälften, 52 procent, av skogsägarna tror på stigande timmerpriser både för det kommande året och på tre års sikt. Även den positiva synen på massavedspriserna håller i sig och nästan fyra av tio tror att priserna stiger de närmsta tre åren. Avverkningsviljan ligger på samma nivå som förra året, 36 procent.

– I årets undersökning kan vi konstarera att fler genomförde en avverkning än de som sa sig planera för det. De flesta som avverkar gör det för att tiden är inne för avverkning men vi ser en trend i att priset spelar en större roll.

Skogsägare har generellt lägre krav på lönsamhet jämfört med andra företag men genom en långsiktig planering kan man öka värdet på skogen och få en bra avkastning, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se