Stabil lönsamhet för Veidekke

Byggkoncernen Veidekke omsatte 10,4 miljarder kronor under årets tredje kvatal. Resultatet före skatt var 601 miljoner kronor. Vid kvartalets slut hade företaget en orderreserv på 40,7 miljarder kronor. Resultat per aktie var 3,3 kronor.

– Veidekke har bibehållit en stabil lönsamhet trots en ständigt mer krävande marknad och ökade både omsättning och resultat i tredje kvartalet. Ökande räntor och fortsatt höga materialkostnader gör att kunderna är mer avvaktande och det tar längre tid att få i gång projekten. Vi har god förutsägbarhet över aktiviteterna de närmaste 12 månaderna, men förväntar att marknadsförhållanderna kommer påverka omsättningen mot slutet av 2024. Trots det finns det möjligheter även i en svagare marknad och det är vi beredda på att kunna utnyttja, säger Jimmy Bengtsson, vd och koncernchef på Veidekke.

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 10,4 miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med 9,6 miljarder kronor under samma kvartal förra året. Det var Bygg Norge,Bygg Sverige och infrastruktur Sverige som stod för ökningen.

– Trots utmaningarna i marknaden bibehåller Veidekke en hög orderreserv med projekt av god kvalitet. Merparten av orderingången i kvartalet kommer från de privata segmenten och kan tillskrivas goda och långsiktiga kundrelationer i enheter med god lönsamhet, säger Jimmy Bengtsson.

Orderingången under kvartalet utgjorde 5,0 miljarder kronor, jämfört med 7,6 miljarder kronor under tredje kvartalet 2022. Vid utgången av kvartalet utgjorde orderreserven 40,7 miljarder kronor, en nedgång på 2 procent från årsskiftet och 7 procent från samma period föregående år. Ungefär 66 procent av orderreserven kommer till omsättning i de nästa tolv månaderna.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se