De förenklar skiftet till elektriska transporter

Lastbilstillverkaren Scania och tyska Sennder Technologies, en digital speditör, har startat Juna, ett joint venture-bolag vars syfte är att bana väg för elektriska lösningar inom vägtransporter i hela Europa.

Företaget som nyligen lanserades i Tyskland vill främja användningen av elektriska lastbilar och därmed påskynda övergången till en hållbar logistikindustri.

Joint venture-bolaget Juna, med säte i Berlin introducerar en innovativ ”pay-per-use”-modell för elektriska lastbilar som ska bana väg för en storskalig använding av elektriska lastbilar, som i nominellt värde, är två till tre gånger dyrare än motsvarande diesellastbil. Genom att erbjuda tillgång till garanterade upp drag på Sennders digitala plattform ska Juna minska hindren att använda elektriska  lastbilar, inklusive de ekonomiska utmaningar som är förknippade med höga initiala kostnader, restvärde och teknikrisk.

Det nystartade företaget ger transportföretag möjlighet till förutsägbarhet genom garanterade inkomster. Genom att kombinera Scanias eldrivna lastbilar och skräddarsydda tjänster med Sennders avancerade teknologi att koppla ihop små och medelstora åkerier med stora speditörer, nyttjar Juna styrkan hos båda företagen för att accelerera minskning av koldioxidutsläppen från vägtransporter i Europa.

Enligt Scania är den innovativa modellen ett helhetserbjudande som inkluderar eldrivna lastbilar, reparation, underhåll, försäkring, digitala tjänster och analystjänster. Förutom användingsbaserade avgifter och garanterat nyttjande optimerar Juna sina kunders elektrifieringsstrategier genom att ta bort risker förknippade med övergången till elektriska lastbila och att effektivisera verksamheten kommer Juna spela en avgörande roll för att minska utsläppen av koldioxid och snabba på övergången till låhutsläppstransporter.

Gustaf Sundell, head of ventures and new business på Scania.

Ett framgångsrikt pilotprojekt har nyligen lanserats. Den första kunden använder en elektrisk lastbil som laddas med förnybar energi. Den presterar precis som sin dieselföregångare och har en potential att nå en årlig minskning av motsvarande 93 ton koldioxid enbart för denna lastbil. Enligt Scania kommer pilotens omfattning att utökas till att omfatta fler rutter under nästa år. Pilotprojektet använder befintlig ofentlig laddinfrastruktur och kostnaden per kilometer är jämförbar med att köra på diesel.

– Detta är en vändpunkt för vår bransch. Vi är glada över att samarbeta med Scania i att skapa ett joint venture-bolag som kommer att driva på användningen av eldrivna lastbilar. Med tanke på att dessa kostar två till tre gånger mer än diesellastbilar och att 70 procent av alla lastbilar i Europa ägs av små transportörer med färre än tio lastbilar, kommer Junas ”pay-per-use”-modell och Sennders kapacitetsutnyttjande att effektivt undanröja hindren för övergången till elektriska lastbilar, säger David Nothacker, vd för Sennder.

– Juna är resultatet av ett samarbete mellan två företag med kompletterande expertis inom elfordon och digital logistik, vilket kommer att påskynda övergången till elektrifierade tunga transporter. Scania undersöker nya lösningar för att hitta sätt att skapa värde för våra kunder nu och i framtiden och vi är stolta över att detta projekt med sennder blir verklighet. Vi tror att det kommer att spela en viktig roll för att driva övergången till ett hållbart transportsystem, säger Gustaf Sundell, head of ventures and new business på Scania.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se