Skogsbruksindex ökar kraftigt

Skogsbruksindex ökar kraftigt, från 98 till 108 på skalan där 100 är normalt. Uppgången beror främst på prisutvecklingen på timmer. Foto: Per Eriksson

Företagen inom det gröna näringslivet är optimistiska inför det kommande året. Det visar LRFs nya gröna näringslivsindex för kvartal 1. Den främsta anledningen till optimismen är att efterfrågan just nu upplevs som mycket god.

– Svenska konsumenter föredrar att köpa svenskt och det stärker vår näring. Det som bekymrar oss är stigande priser på viktiga insatsvaror. Det riskerar att slå mot hela lönsamheten, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF. Priserna på insatsvaror som dieselolja, gödsel och djurfoder har generellt ökat det senaste halvåret.

Det gröna näringslivet (lantbruk, skogsbruk samt entreprenadföretag på landsbygden) präglas av långa produktionscykler med ovisshet på intäktssidan. Snabba förändringar på kostnadssidan (insatsvaror) skapar därför osäkerhet. Det stora importberoendet av insatsvaror i näringen gör att företagarna måste ha strategier för att hantera prissvängningarna på råvarumarknaden. Skillnaden mellan de som redan investerat i insatsmedel och de som avvaktat är stor just nu.

Priset på diesel sjönk ordentligt under pandemins inledning, men har successivt stigit kraftigt sedan dess. Prisökningarna fortsätter att stegras under första kvartalet 2021. Priset för gödningsmedel följer energipriserna med viss eftersläpning. För animalieproducenterna utgör foder majoriteten av den rörliga kostnadsmassan. Den rekordhöga prisnivån på spannmål skapar viss oro och drar ned animalieindex.

– Det var en vinstlott att köpa in gödsel och diesel när priserna var låga i somras. Samma sak gäller de som har säkrat priserna med olika instrument. Situationen är inte lika rolig för de som inte gjorde det, säger Anna-Karin Hatt.

Skogsbruksindex ökar kraftigt, från 98 till 108 på skalan där 100 är normalt. Uppgången beror främst på prisutvecklingen på timmer, vilken gynnas av den globala efterfrågan på trävarumarknaden.

– Tack vare uppsvinget på den globala trävarumarknaden ser vi ett stigande timmerpris som i sin tur ökar intresset bland svenska skogsbrukare för att avverka, säger Anna-Karin Hatt.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se