Samarbete för elektrifierade tunga transporter

Nu rullar en elektrifierad Scania 25 P BEV 6×2 bulktransport med på vägarna runt i Mälardalen. Bilen är ett samarbete mellan Scania, Foria och Ragn-Sells. Bilen ska transportera flygaska från kraftvärmeverk till Ragn-Sells återvinningsanläggning Ash2Salt. Foto: Dan Boman, Scania

Nu rullar en ny, unik batteridriven tung lastbil på vägarna runt om i Mälardalen. Elllastbilen, som är den första i sitt slag, har en lastförmåga på 64 ton. Bakom den nya ellastbilen står lastbilstillverkaren Scania, transport- och maskintjänstföretaget Foria och miljöföretaget Ragn-Sells.

Lastbilen ingår i REEL, Regional Electrified Logistics, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att skynda på omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter.

– Vår nya ellastbil blir en del av transportlösningen som möjliggör ett cirkulärt system. Nu kan Foria transportera flygaska från kraft- och värmeverken i Mälardalen utsläppsfritt till Ragn-Sells nya anläggning där värdefulla salter kan återvinnas och användas igen, säger Fredrik Allard, Senior Vice President och chef för Scanias lastbilselektrifiering.

 I samarbetet för elektrifieringen av transporterna levererar Scania den batteridrivna lastbilen som kan transportera 64 ton. Foria ansvarar för driften av lastbilen, som i första hand kommer transportera flygaska från Mälardalsregionens kraft- och värmeverk till återvinning på Ragn Sells nya Ash2Salt-anläggning på Högtorp, nordväst om Stockholm.

Den batteridrivna Scanian har en lastförmåga på 64 ton och rullar redan nu på vägarna för att transportera flygaska till Högbytorp för lagring.

Redan nu rullar den batteridrivna lastbilen på vägarna för att transportera flygaska från kraft- och värmeverken till Högbytorp för lagring.

– Ellastbilen är ett stort steg och absolut nödvändigt för Foria om vi ska kunna ställa om till el och på så sätt förändra ett flöde som är uppbyggt kring det fossila. Samarbetet med Scania och Ragn-Sells ger oss möjlighet att lära och utvärdera inför framtida investeringar i fossilfri teknik, säger Tove Winiger, hållbarhetschef på Foria.

När den nya behandlingsanläggningen tagits i drift kommer den batteridrivna lastbilen köras i tvåskift för att minska antalet fossildrivna transporter. För att undvika onödiga och kostsamma driftstopp kommer lastbilen stödladdas i samband med lastning och lossning. Vid Ragn-Sells anläggning på Högbytorp har ABB leveererat två högeffektivitetsladdare med en kapacitet på 160 kilowatt. För hoppningen är att samma laddningsmöjligheter på sikt även ska finnas hos kraft- och värmeverken där flygaskan hämtas.

– Vår satsning på flygaska är en av de största investeringar som gjorts inom cirkulär materialåtervinning i Sverige. Vi är glada över samarbetet med Scania och Foria som möjliggör elektrifierade utsläppsfria transporter av flygaska till och från vår anläggning, säger Erik Wastesson, projektledare på Ragn-Sells.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se

– Vår satsning på flygaska är en av de största investeringar som gjorts inom cirkulär materialåtervinning i Sverige. säger Erik Wastesson, projektledare på Ragn-Sells.