Rekordinvesteringar i svenskt skogsbruk

Det kommer bli ökad kamp om skogen och stor brist på virke. Det är Danske Banks bedömning i senaste rapporten Skog och ekonomi. Banken konstaterar att sågverken rekordinvesterar, totalt 4,1 miljarder kronor i ökad kapacitet. Foto: Per Eriksson

Det svenska skogsbruket  står inför en ny verklighet de kommande åren. Sågverken är optimistiska och investerar i år rekordsumman 4,1 miljarder kronor i ökad kapacitet och förädling av skogsprodukter. Men runt hörnet väntar stor brist på virke.

Samtidigt visar Skogsstyrelsens scenarier att den långa period av ökade uttag ur skogen är över och att avverkningspotentialen i skogen kommer att minska framledes. Vilket troligen kommer leda till en ökad kamp om skogen – och stor virkesbrist.

– Vår sammanställning pekar på att sågverken ökar kapaciteten med 10 procent de närmaste åren. Det innebär ett ökat timmerbehov på uppemot 5 miljoner kubikmeter, men frågan är var det timret finns, säger Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank.

I den senaste rapporten ”Skog och Ekonomi” har Danske Bank gått igenom branschens planerdae investeringar under 2023 och Skogsstyrelsens analys (SKA22) för svensk skog.

Enligt rapporten får det svenska skogsbruket nu räkna med lägre avverkningspotential i stora delar av landet. Tuffast blir det i Götaland med ett sänkt utrymme på cirka 4miljoner kubikmeter, en minskning med tio procent. Nya och kommande EU-regler och skyddande av skogsmark och biologisk mångfald påverkar också framtida uttag från Skogen eftersom Sverige ska lagra mer kol i skogen.

– Sågverken har haft bra lönsamhet och det är därför naturligt att de investerar i sin verksamhet. Men med brist på timmer utmanas lönsamheten. Vi spår en konsolidering på marknaden med uppköp men också nedläggningar, säger Johan Freij.

Rapporten Skog och Ekonomi tar även upp den senaste prisstatistiken för skogsnäringen där man konstaterar att priset på trävaror faller samtidigt som timmerpriserna ökat. Prisfallet på trävaror kommer trots låga säsongsmässiga trävarulager och minskad global produktion.

Priset på pappersmassa är väg att närma sig botten när pappersbruken minskar produktionen. Priset på skogsmark har sjunkit i stora delar av landet i takt med räntehöjningarna. I norra delen av landet fortsätter dock skogsmarkpriserna att stiga.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se