Stora regnskador på skogsbilvägar

Skogsbilväg i Gävleborg förstörd av kraftiga regnskurar. Foto: Kristina Thureson, Skogsstyrelsen

Det omfattande regnet under sommaren har gått hårt åt många skogsbilvägar och allmänna vägar i de mellersta delarna av Sverige. 

Skogsstyrelsen uppmanar därför skogsägare i Gävleborg, Uppland, Västmanland,  Örebro län, Värmland och Dalarna att kontrollera, rensa och stärka upp skogsbilvägarna och vid behov för att minska risken för störningar och fler skador.

– Vädret har gått hårt åt vägarna i sommar. Nu behöver alla hjälpas åt att se över, åtgärda och förstärka skogsbilvägar, vägtrummor och diken för att begränsa skador på vägnätet men också på naturmiljö som sjöar och vattendrag, säger Stefan Gunnarsson, vägspecialist på Skogsstyrelsen.

Undantag gäller givetvis för det område i Västmanland och Dalarna som nu omfattas av restrektioner med anledning av afrikansk svinpest.

Skador på skogsbilvägar kan på många sätt bli kostsamt för den enskilde skogsägaren, men även för samhället. Erosion och igensatta diken kan också påverka det allmänna vägnätet. Saknas det tillgång till ett fungerande vägnät ökar skogsägarens kostnader för exempelvis avverkningarbetet och det kan bli svårt att transportera virket i rätt tid till industrin. På lång sikt påverkas även värdet på en skogsfastighet av hur nära skogen ligger en fungerande skogsbilväg.

Material och vatten som spolas bort kan också få negativa konsekvenser för naturmiljön. Det är därför viktigt att skogsägare underhåller sina skogsbilvägar regelbundet, särskilt i ett förändrat klimat där det väntas mer extremt väder och värre skyfall.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se