Rekord för biodiesel

bio_web

Första halvåret 2016 var 23,8 procent av hela volymen diesel som levererades till den svenska marknaden biodiesel.

Det visar Svebios analys av färsk statistik från SCB. Användningen av biodiesel har ökat mycket kraftigt under de senaste åren, och är en huvudförklaring till att var sjätte liter drivmedel nu är biodrivmedel. De flesta av EU:s medlemsländer ligger långt från målet 10 procent förnybara drivmedel 2020.