Lotta Lundquist ny vd för Delvator

web_lotta_lundquist

I mitten av november tillträder Lotta Lundquist som ny vd för Delvator AB. Hon efterträder avgående vd Jonas Jaenecke.

Lotta Lundquist är 40 år och har examen som diplomerad controller från EFL, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hon har en lång bakgrund knuten till Delvator.

Förutom att hon är dotter till Delvators grundare Christer Arvidson och i praktiken har växt upp i Delvatormiljö, har hon arbetat i både företaget och dess moderbolag Delcea AB. Mellan 2008 och 2013 var Lotta controller på Delvator och hon är ledamot i bolagets styrelse sedan tolv år tillbaka.

– Mitt mål är att fortsätta förvalta det goda rykte som Delvator har. Hitachis höga kvalitet, vår kompetenta personal och vårt starka kundfokus är de bästa resurserna för att öka Hitachis marknadsandel, säger Lotta Lundqvist i en kommentar.