Joachim Hallengren ny vd på Svevia

Joachim Hallengren är ny tillförordnad vd på Svevia. Foto: Markus Marcetic

Den 28 juni utsågs Joachim Hallengren till tillförordnad vd och koncernchef i Svevia. Han efterträder Anders Gustafsson som har beslutat sig för att lämna Svevia. Joachim Hallengren tillträder med omedelbar verkan.

Joachim Hallengren har en lång och bred branscherfarenhet, såväl från ledande befattningar inom NCC-koncernen som vd och koncernchef för Bonava. Han har även flera styrelseuppdrag och sitter i Svevias styrelse sedan 2022.

– Det känns glädjande och tryggt att Joachim Hallengren så snabbt kan kliva in i rollen som tillförordnad vd och koncernchef för att leda bolaget framåt enligt vår fastslagna strategi, säger Mats O Paulsson, styrelseordförande i Svevia.

Anders Gustafsson har lämnat sitt uppdrag men kommer att finnas till bolagets förfogande under uppsägningstiden.

– Jag beklagar att Anders Gustafsson nu lämnar Svevia. Anders har, sedan han började 2013, på ett påtagligt sätt bidragit till det lönsamma och konkurrenskraftiga bolag Svevia är i dag. Han har även varit en mycket viktig och omtyckt ledare. Jag har uppskattat vårt samarbete och önskar honom all lycka i framtiden, säger Mats O Paulsson, styrelseordförande i Svevia.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se