Regeringen vill säkra försörjningen av innovationskritiska metaller

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över prövningsprocesser och regelverk i syfte att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Foto: Per Eriksson

En särskild utredare har av regeringen fått i uppdrag att se över prövningsprocesser och regelverk. Syftet är att säkerställa en hållbar försörjning av innovations kritiska metaller och mineraler. 

Regeringen anser att mineralbranschen är en viktig del av svensk industri, och är basen för svensk export med stor betydelse för jobb, företag och välfärd. Dessutom menar regeringen att den har stor betydelse för utvecklingen av viktiga delar av Sveriges tillverkningsindustri, i synnerhet de som krävs för att klara klimatomställningen samt de som är viktiga för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Behovet av många innovationskritiska metaller och mineraler ökar i takt med att smart och grön teknik blir allt vanligare. Dessa kon till exempel vara nödvändiga för vindkraftverk, elbilsbatterier och andra produkter som kommer att efterfrågas i ökad utsträckning när världen ställer om till ett fossilfritt samhälle. Samtidigt menar regeringen att utvinning av mineraler samtidigt innebär betydande påverkan på miljön och på motstående markanvändningsintressen i de berörda områdena.

– Den gröna omställningen ökar behovet av råvaror från gruv- och mineralnäringen. Vi behöver förändra regelverk och prövningsprocesser för att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Regeringen vill att Sverige ska vara ett föregångsland inom mineralnäringen även i fortsättningen när det gäller hållbart producerade innovationskritiska metaller och mineral, genom primära material och från utvinning ur sekundära material, kan ha betydelse kan ha betydelse för utveckling och omställning av viktiga delar av den svenska industrin samt transport- och energisektorn. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2022.

De förändringar som föreslås ska inte innebära att det totala skattetrycket på gruv- och mineralnäringen ökar eller att investeringsklimatet försämras.

Utredningen är inte begränsad till någon specifik del av prövningsprocesserna eller regelverken, vare sig det rör primära eller sekundära material. I uppdraget ingår dock att inte föreslå ändringar av domstolarnas organisation eller av domstolarnas handläggning av mål eller ärenden. Utredaren ska även ta fram förslag där konsekvenserna för miljön tas i beaktande.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se