Sverige kräver ändring i EU:s taxonomi

Tillsammans med nio andra EU-länder markerar nu energiminister Anders Ygerman att man inte ställer sig bakom förslaget att införa ytterligare krav på bioenergi i EU:s taxonomi. De tio länderna framför sin gemensamma ståndpunkt i ett brev till EU-kommisionen.

I brevet argumenterar man för att det är avgörande att bioenergi sim uppfyller hållbarhetskriterierna i EU:s förnybarenergidirektiv också ska klassas som en hållbar investering enligt taxonomin.

– Kommissionens förslag om bioenergi behöver revideras. Taxonomin måste vara utformad så att den leder till ökade investeringar i bioenergi, vattenkraft och annan förnybar energi, säger Anders Ygeman.

Det är Anders Ygerman som är initiativtagare till det gemensamma brevet som, utöver Sverige undertecknats av Slovenien, Finland, Litauen, Estland, Slovakien, Ungern, Polen, Lettland och Tjeckien.

Det var den 20 november förra året som EU-kommisionen publicerade ett utkast till delegerad akt för de klimatorienterade målen i taxonomin. Utkastet var föremål för offentlig konsultation till den 18 december. Drygt 40 000 svar har inkommit som kommisionen nu analyserar.

Brevet är det andra som Anders Ygerman skickar till EU-kommisionen med anledning av taxonomin. Tillsammans med Norges Olje- och energiminister Tina Bru skickades redan före årsskiftet ett brev om kriterierna i taxonomin som berör vattenkraften.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se