Ramirentrapporten: En tredjedel har dragit ner på personal

Byggbranschen har gjort en rad olika åtgärder  till följd av inbromsningen i konjunkturen.
Byggbranschen har gjort en rad olika åtgärder till följd av inbromsningen i konjunkturen. Det visar årets Ramirentrapport, där 500 personer inom branschen har tillfrågats. Nästan en tredjedel har dragit ner på personal och en fjärdedel har pressat priserna i projekten.

Bygg- och anläggningsbranschen har gjort en rad olika åtgärder med anledning av den kraftiga inbromsningen i byggkonjunkturen. Det visar årets Ramirentrapport, där 500 personer inom branschen har tillfrågats. Nästan en tredjedel har dragit ner på personal och en fjärdedel har pressat priserna i projekten. 27 procent räknar med att få skjuta uppplanerade byggstarter.

Enligt rapporten är även var femte orolig att mista arbetet under 2024. 

Senare denna månad publiceras publiceras årets Ramirentrapport, där 500 tillfrågade inom byggsektorn har fått  frågor om hur de påverkas av bland annat konjunkturen och omvärlden.  Undersökningen, som utförts av rentalföretaget Ramirent med hjälp av undersökningsföretaget Novus, visar att hälften av alla inom byggsektorn har vidtagit någon form av åtgärd för att hantera inbromsningen i branschen – nära en tredjedel har dragit ner på personal. En fjärdedel uppger att de har pressat priserna i byggprojekten och nästan var sjätte låter bli att investera i maskiner och annan utrustning, trots att det finns ett behov av det.

– Nu mer än någonsin behöver företagen prioritera. Det gäller att använda tillgängliga resurser på ett så effektivt sätt som möjligt, utan att tumma på säkerheten eller kvaliteten. Naturliga besparingar, som neddragningar av konsulter eller minskning av onödiga tjänsteresor är ofrånkomliga. Men företagen bör även satsa långsiktigt på utveckling och relationer för att ta sig igenom lågkonjunkturen, säger Jimmy Dahlström, chef för Ramirents affärsområde Den temporära fabriken.

Jimmy Dahlström chef för Ramirents affärsområde Den temporära fabriken.
– Byggbranschen är tudelad och bostadsbyggandet är den del som drabbats hårdast av konjunkturen, säger Jimmy Dahlström chef för Ramirents affärsområde Den temporära fabriken.

Rapporten visar att det med tydlighet en känsla av otrygghet inom branschen. I år svarar nästan 20 procent av de tillfrågade att de är oroliga för att förlora sina jobb på grund av arbetsbrist, vilket är en kraftig ökning från 13 procent år 2023. Sju av tio tror det kommer bli svårt att rekrytera rätt kompetens till byggbranschen de närmaste tio åren. Mest på grund av att man tycker att byggbranschen är tillräckligt attraktiv, men även att det kan bli svårt att locka tillbaka medarbetare som lämnat byggbranschen.

– Det här kan bli en utmaning. Om kompetens försvinner till andra branscher kan det bli svårt att locka tillbaka dem. Den ökade komplexiteten i byggnader och i projektens utformning gör att ny kompetens behövs. Idag finns även mycket kunskap t ex kring hur man bygger hållbart, vilket är något branschen behöver mer av i framtiden. Dessutom har man historiskt sett haft svårt att attrahera kompetens på alla organisatoriska nivåer, vilket även var tydligt efter krisen på 90-talet, säger Jimmy Dahlström.

Enligt Ramirentrapporten räknar 27 procent med att behöva skjuta upp planerade byggstarter i år. Lite glädjande är att 32 procent inte räknar med att behöva göra det. Övriga är osäkra eller saknar inplanerade byggprojekt.

– Byggbranschen är tudelad och bostadsbyggandet är den del som drabbats hårdast av konjunkturen. Det finns även regionala skillnader i hur hårt lågkonjunkturen har slagit. Nu gäller det för branschen att hitta nya affärsmöjligheter, satsa på strategisk utveckling och fortsatt hålla ut för att stå rustade för den uppgång som till sist kommer, avslutar Jimmy Dahlström.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se

 ballastsektorn går bra trots den försämrade byggkonjunkturen.
Vissa segment inom byggbranschen går fortfarande bra. Bland annat ballastsektorn går bra trots den försämrade byggkonjunkturen.