Maskinstölderna ökar kraftigt

Maskinstälderna ökar kraftigt och 2023 stals 217 entreprenadmaskiner, i första hand grävmaskiner
Under 2023 efterlystes totalt 217 entreprenadmaskiner. Det är en ökning med hela 45 procent jämfört med helåret 2022 då det efterlystes 150 maskiner. En förklaring till ökningen är bland annat stor efterfrågan av maskiner i Europa. Foto: Per Eriksson

Under fjolåret efterlystes 217 anläggningsmaskiner, vilket är en ökning med 45 procent jämfört med 2022 då det efterlystes 150 maskiner. Det visar färsk statistik från branschorganisation Larmtjänst.

Larmtjänst noterade redan under fjärde kvartalet 2022 att antalet efterlysningar av maskinerna ökade, en ökning som fortsatt under 2023. Förra året efterlystes totalt 217 maskiner, vilket kan jämföras med 150 maskiner under 2022, en ökning med hela 45 procent. En förklaring till ökningen är bland annat den stora efterfrågan på maskiner i Europa. Dock är en stor del av maskinerna inte registrerade, vilket innebär att det finns ett stort mörkertal i stöldstatistiken.

– Det finns idag ingen registreringsskyldighet för maskiner som det finns för exempelvis personbilar. Av den anledningen är det svårare att hålla koll på godset och vi vet att det stjäls fler maskiner än det som syns i statistiken som efterlyst, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

På grund av att många maskiner inte är registrerade och därmed saknar registreringsskylt är det oftare svårare att efterlysa en maskin både nationellt och internationellt vid en eventuell stöld. Om maskinen inte finns i efterlysningsregistret försvåras även arbetet med identifiering vid ett eventuellt anträffande. Enligt Larmtjänst kan detta vara en av förklaringarna till att så många maskiner inte blir avlysta. Under 2023 anträffades enligt statistiken endast 29 maskiner vilket innebär att 188 maskiner, 87 procent, fortfarande är borta.

”Vi vet att det stjäls fler maskiner än det som syns i statistiken som efterlyst”

De maskiner som har flest efterlysningar är grävmaskiner (72), hjullastare (61) och kompaktlastare (29).

Under året har det även efterlysts 64 traktorer. Det är ungefär lika många jämfört med samma period 2022 då det efterlystes 70 traktorer. Av de 64 efterlysta traktorerna har enbart 22 st återfunnits under året. Det innebär att 42 st, 66 procent, fortfarande är borta. Det har även efterlysts 31 redskap och annan utrustning under året.

Flest efterlysningar av maskiner gjordes under kvartal två (73 st) och kvartal fyra (63 st). Under kvartal tre gjordes flest efterlysningar av traktorer (26 st). Under kvartal fyra gjordes flest efterlysningar av redskap (16 st).

Faktaruta larmtjänst tips på hur man undviker maskinstöld

Här kan du läsa fler nyheter om entreprenadredskap

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se