52 tons bandgrävare monterad på bulkfartyg

52 tons hitachi ZE490 bandburen grävmaskin monterad på bulkfatyget Seaworks MS Vigdis H
Den nya Hitachi ZE490-maskinen är bulkrederiet Seaworks sjätte båtmonterade grävmaskin, men detta är den första konverterade utsläppsfria Hitachi ZE490 i världen.

Kapten Harald Fredriksen har varit anställd på  det norska förtaget Seaworks som är specialiserat  på sjöburna tjänster i 15 år. Nu har han fått ett nytt fartyg, MS Vigdis H, som är byggd i Kina och rederiet hämtade nyligen båten där. På vägen hem blev det ett stopp vid Larviks hamn för att installera  en ny Hitachi ZE490 som ska tjänstgöra som båtmaskin.

– Företaget Seaworks AS har sitt ursprung i Harstad. Företaget är specialiserade på sjöburna tjänster. Den nya ZE490-maskinen är den sjätte grävmaskinen i företaget som är monterad på en båt. Företaget arbetar mest i Nordnoreg där man transporterar sand, grus och allt annat som kan transporteras i lösvikt.

Båtmaskinen som nu är ombord på MS Vigdis H är ombyggd av den norska återförsäljaren Nasta Specialproduktion som har lång erfarenhet av båtmaskiner”.

Båtmaskinen som nu är monterad på MS Vigdis H är en ombyggd Hitachi ZX490LCH-7. Hitachis norska generalagent Nasta har lång erfarenhet av båtmaskiner, men den här gången byggdes inte bara maskinen om för att klara ett liv ombord. Maskinen har även byggts om från en original dieselmotor för att bli en eldriven maskin via kabel. 

Huvudmotorn går på gas. Det betyder att 90 procent av tiden kommer allt att drivas med gas ombord inklusive maskinen. Som reserv har båten även batteri och dieselelektrisk framdrivning, men den bygger i första hand på gasdrift. Det finns också särskilda åtgärder på båten: 
–Här har vi gått brett. Så vi är lite unika. Vi är inte det längsta fartyget, men absolut det bredaste av den här typen. – Längden är ofta ett problem i norska hamnar och därför har vi valt att gå brett istället, bekräftar Harald Fredriksen.

det nya fartyget ska transportera sand, grus och allt annat som kan transporteras i bulk.
Norska företaget Seaworks AS har sitt ursprung i Harstad och det nya fartyget ska transportera sand, grus och allt annat som kan transporteras i bulk.

För kapten Fredriksen och hans besättning på sex personer är det därför mycket nytt på en gång: – Det här kommer att bli oerhört spännande. När det gäller eldrift blir det ett lite annorlunda sätt att driva fartyget. Det kommer att vara viktigt för oss att få erfarenhet av att styra fartyget. Vi måste lära oss lite här och där. Gasmotorer fungerar också på ett helt annat sätt än en dieselmotor, så du måste lära känna fartyget och hur det beter sig. Bränsletanken är på 200 kubikmeter och den använder 7-10 kubikmeter per dag endast vid framdrift. Så tanken är att vi ska fylla ungefär en eller två gånger i månaden. Dieseln är bara en säkerhetsåtgärd i krissituationer” och när vi är dockade och inte använder huvudmotorn.

Fredriksen fyllde snart 20 som skeppare på olika rederier och kaptenen har mestadels kört båt med grävmaskin. Men han upplever inte att det är lätt att få tag på duktiga förare som vill jobba på en båt: – Jobbet ställer helt andra krav på en förare. Det finns många som inte klarar livet ombord på en båt och arbete på en båt. Men vi har tur och har väldigt bra medarbetare ombord här nu. 

– Tidigare körde alla våra anställda maskinen ombord, men nu har vi dedikerade maskinförare som sköter det jobbet. Jag har själv kört maskin både på land och till sjöss. Mina första maskiner var nog en gammal Åkerman H16 och senare en H25:a. Så jag får väl erkänna att det har hänt lite på maskinsidan sedan dess också, ler kaptenen.

Fredriksen är en av totalt två kaptener. Han jobbar 4 veckor och har 4 veckor ledigt. Det är högt tempo och det ställer också höga krav på driftsäkerheten ombord. Kaptenen är tydlig med vad han själv förväntar sig av den nya grävmaskinen: – För oss är det viktigt att maskinen fungerar när den ska fungera. Grävmaskinen är en av de viktigaste sakerna vi har här ombord. Vid de allra flesta lastplatser vi befinner oss vid är vi beroende av maskinen.

Båtmaskinen som nu är ombord på MS Vigdis H är ombyggd av den norska återförsäljaren Nasta Specialproduktion som har lång erfarenhet av båtmaskiner
Båtmaskinen som nu är ombord på MS Vigdis H är ombyggd av den norska återförsäljaren Nasta Specialproduktion som har lång erfarenhet av båtmaskiner. Seaworks ZX490LCH-7 har kabelelektrisk drift vilket är en världspremiär.

Maskinen används flitigt och körs flera tusen timmar om året. En av de vi precis bytt in hade kört 11-12.000 timmar på 5 år – så det blir några timmar. Många tror att båtmaskiner inte används så mycket, men det är inte sant. Speciellt vi som har så korta resor – då används den ännu mer, bekräftar Harald Fredriksen.

– Det passar oss bra att Nasta har en serviceavdelning i Tromsø . För det var nog ett av kriterierna för att vi skulle ha en fungerande serviceapparat. För det är viktigt för oss att om maskinen går sönder en söndag, då måste vi ha folk som kommer, för det blir för dyrt att ha båten liggande. Så servicedelen är väldigt viktig för oss när vi ska välja maskin och leverantör, säger Harald Fredriksen avslutningsvis.

Här kan du läsa fler nyheter om maskiner.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se

faktaruta kabelelektrisk hitachi zx490LCH-7