Fossilfri skidanläggning med eldrivna maskiner


Niklas Wahlberg, VP Partnership and System Solutions på Volvo och Stefan Sjöstrand vd på Skistar framför hjullastaren Volvo L25 Electric.
Niklas Wahlberg, VP Partnership and System Solutions på Volvo och Stefan Sjöstrand vd på Skistar framför hjullastaren Volvo L25 Electric. Den eldrivna hjullastaren och kraftaggregatet Volvo PU500 arbetar tillsammans med annan elektrisk utrustning.

Företaget Skistar som är den ledande operatören inom fjällturism i Skandinavien, tar nu ett rejält kliv i omställningen mot en fossilfri verksamhet genom ett pilotprojekt där man ska testa att driva en del av sin skidverksamhet helt elektrifierad. Skistars skidanläggning i Stockholm, Hammarbybacken leder och utvecklar projektet och detta ska markera en viktig milstolpe för företaget mot klimatmålet för 2030.

”Målet med Skistar pilotprojekt är att påvisa att omställningen till en helt fossilfri drift av skidanläggningen är möjlig.”

Som marknadsledare inom fjällturism känner vi ett ansvar att driva på omställningen för klimatet, säger Fanny Sjödin Hållbarhetschef på SkiStar. Genom att våga testa visar vi att det är möjligt att ställa om en skidanläggning till fossilfri samtidigt som vi är väldigt ödmjuka och öppna för alla lärdomar pilotprojektet kommer att ge oss.

Målet med Skistar pilotprojekt är att påvisa att målsättningen till en helt fossilfri drift av skidanläggningen är möjlig. Det innebär att hela fordonsflottan har bytts ut, vilket omfattar sammantaget sex fordon som kommer drivas på 100 procent el och laddas med ett Battery Energy Storage System (BESS). Omställningen innebär också helt nya arbetsrutiner och utbildning av personalen.

Skistart eldrivna snöskoter kommer från kanadensiska Taiga Motors.
Skistart eldrivna snöskoter kommer från kanadensiska Taiga Motors. Den kommer fyra olika körlägen där läget ”Wild” är det kraftfullaste och får en vanlig bensindriven snöskoter att mer likna en traktor.

– Vi utmanar oss själva att tänka nytt genom att våga genomföra det här pilotprojektet och våra förhoppningar är att det ska leda oss vidare i omställningen mot mer hållbara fjällupplevelser, fortsätter Fanny Sjödin. Hammarbybacken, som är vår innovationshub, är en idealisk arena för att våga prova.

Pilotprojektet kommer att identifiera de utmaningar man kommer att ha i omställningen och vilja rikta fokus på rätt beslut och aktiviteter. Skistars erfarenhet kommer fungera som en kompass för att underlätta investeringsbeslut och identifiera nästa steg framåt. Förhoppningen är att detta engagemang ska inspirera andra att följa Skistars exempel och man uppmanar samarbetspartners, gäster och politiker att vara med på resan mot fossilfritt.

– Stockholm ska vara världsledande i att minska sina utsläpp och vara klimatpositiv år 2030. För att nå dit behöver alla goda krafter samlas. Det är därför välkommet att Hammarbybacken används som testarena för klimatsmarta lösningar, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

Laddningen av forodnen sker via ett nytt Power Unit-batteri, Volvo PU500 som är ett Battery Energy Storage System.

Det övergripande målet för Skistar när det gäller hållbarhet och miljö är att vara helt klimatneutrala i driften av företagets fjällanläggningar till år 2030 och minska deras totala utsläpp med minst 50 procent jämfört med 2020. Klimatmålen är godkända av Science Based Targets Initiative (SBTi.

– Hammarbybacken som skidanläggning passar väldigt bra för det här pilotprojektet. Nästa steg är att skala upp detta för våra större skidanläggningar. Kunskap och erfarenhet från det här pilotprojektet kommer ha stor betydelse inte bara för oss som bolag, utan också för hela branschen utifrån ett internationellt perspektiv. Det här markerar inledningen mot en beteendeförändring, och vår förhoppning är att det kommer att fungera som en katalysator för andra företag, oavsett bransch, att våga utforska och aktivt driva initiativ för att främja omställningen för klimatet, säger Stefan Sjöstrand vd på SkiStar.

Målet med projektet är som sagt att att visa att en omställning till helt fossilfri drift av en skidanläggning är möjlig. Det ska hjälpa Skistar att identifiera utmaningar i bolagets omställning så att man kan ta rätt beslut framåt för hela verksamheten. Man hoppas dessutom a det ska inspirera fler företag att våga testa nya initiativ för förändring. 

Rent praktiskt innebär det att hela Skistars fordonspark i Hammarbybacken har bytts ut, det vill säga sex fordon och maskiner som nu drivs helt på el. Skistars fordonsflotta i Hammarbybacken består nu av två snöskotrar (Taiga Motors ”Nomad”), 1 pistmaskin (Prioth E-motion Husky) 1 hjullastare (Volvo L25 Electric) 1 transportbil (Volkswagen ID Buzz Cargo) och 1 fyrhjuling (Polaris Ranger EV).

Den elektriska pistmaskinen Prioth E-motion Husky i Hammarbybacken
Den elektriska pistmaskinen Prioth E-motion Husky i Hammarbybacken laddas liksom de andra fordonen via en Power Unit från Volvo CE.

Strömförsörjningen till de elektriska lösningarna i Hammarbybacken kommer från ett mobilt batterienergilagringssystem med integrerad laddare från Volvo Energy. Kraftaggregatet ger cirka 330–400 kWh kapacitet till platser på utmanande platser.

– Vi tror att samarbete är vägen framåt för att leverera den omställning som krävs för att övergå till fossilfria bränslen. Och vi måste göra detta i snabb takt och i stor skala. Pilotprojektet i Hammarbybacken ska visa att det går att göra skidanläggningar mer hållbara och ge en roligare upplevelse för alla. Och när allt kommer omkring, om vi vill se till att vintersporter fortfarande finns kvar för framtida generationer att njuta av, måste vi alla dra vårt strå till stacken, säger Niklas Wahlberg, VP Partnership and System Solutions på Volvokoncernen.

Här kan du läse mer nyheter om maskiner.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se