10 miljoner till arbetsmiljöforskning

AI-baserad automation i skogsmaskiner kan innebära både risker och möjligheter
Afa Försäkring delar ut 10 miljoner kronor till fyra olika forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Bland annat till ett projekt som ska redovisa fördelar och risker med AI inom skogsbruket.

AI-baserad automation i skogsbruket och rehabilitering av vibrationsskador. Det är ämnena för två av fyra projekt som beviljats sammanlagt 10 miljoner kronor av Afa Försäkring i 2023 års fjärde anslagsomgång.

– Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning.

AI-baserad automation i skogsbruket – nya möjligheter och risker för säker arbetsmiljö.

Artificiell intelligens, robotisering och automation gör det möjligt att effektivisera produktionen i många branscher. Inom skogsindustrin ökar användandet av AI-baserad automatisering i form av självlärande datorprogram som samverkar med sensorer på skogsmaskiner. Samtidigt som arbetsmiljön blir säkrare när alltmer självkörande maskiner tar över riskfyllda arbetsmoment sakas det kunskap om vilka risker som kan uppstå.

Daniel Nylén, forskare vid Umeå universitet, tilldelas 3.668.000 kronor för att undersöka hur AI-baserad automation kan bidra till minskade respektive leda till nya säkerhetsrisker inom skogsbruket. I studien ska man kartlägga automatiseringen i branschen och genomförs intervjuer med maskinförare, chefer, skyddsombud, maskintillverkare och leverantörer av teknik.

Forskningsprojektet förväntas resultera i en handbok med riktlinjer för införande av AI-baserad automation i skogsindustrin med ett fokus på en säker arbetsmiljö.

arbete med vibrerande verktyg är vanligt i byggbranschen.
En studie av hur fortsatt respektive förändrad exponering av vibrerande verktyg påverkar utvecklingen av vibrationsskador kan öka kunskapen om förebyggande åtgärder och bidra till förbättrad livskvalitet för de individer som drabbas. 

Arbete med vibrerande verktyg är vanligt inom byggbranschen och industrin och leder många gånger till nerv- och kärlskador i händer och armar. Trots att många som söker vård för sina besvär stannar kvar i samma  yrke saknas det kunskap om hur symtomen påverkas av fortsatt vibrationsexponering.

En studie av hur fortsatt respektive förändrad exponering påverkar utvecklingen av vibrationsskador kan öka kunskapen om förebyggande åtgärder och bidra till förbättrad livskvalitet för de individer som drabbas. 

Teresia Nyman, forskare inom arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, tilldelas 762.000 kronor för att undersöka hur hälsa och yrkesliv förändras för personer som på grund av exponering för vibrerande verktyg erhållit arbetsskadeersättning från Afa Försäkring. Via en enkät samlas data in om till exempel kvarstående symtom, genomgångna medicinska kontroller och sysselsättning.

Projektet pågår till och med december 2025 och förväntas öka kunskapen om långvariga symtom, funktionsnedsättning, fortsatt exponering och livskvalitet i samband med vibrationsskador. Projektet väntas också ge en bild av i vilken mån åtgärder för att minska exponeringen görs på arbetsplatser där anställda råkat ut för vibrationsskador. 

Läs mer nyheter inom skog här!

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se